perjantai 23.10.2020
Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat

Maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia maakunnan aluekehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Maakuntaohjelma linjaa maakunnan keskeiset kehittämiskohteet. Yhteistyöryhmä linjaa pitkälti sen, millä eri rahoitusvälineillä ja miten maakuntaohjelmaa toimeenpannaan.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina

1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat

2) rakennerahasto-ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muita valtion organisaatioihin kuuluvia tahoja

3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät järjestöt.

Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus.

 

Yhteistyöryhmän 2014-2020 esityslista ja pöytäkirjat2020

Pöytäkirja 2/2020 (17.6.2020)

Liite: Eriävä mielipide (§8)

Liite: Eriävä mielipide (§8) 

Pöytäkirja 1/2020 (19.2.2020)


2019

Pöytäkirja 5/2019 (18.12.2019)

Liite: Eriävä mielipide (§7)

Liite: Eriävä mielipide (§ 7)

Pöytäkirja 4/2019 (23.10.2019)

Pöytäkirja 3/2019 (19.6.2019)

Pöytäkirja 2/2019 (17.4.2019)

Pöytäkirja 1/2019 (20.2.2019)


2018

Pöytäkirja 4/2018 (23.10.2018)

Pöytäkirja 3/2018 (16.5.2018)

Pöytäkirja 2/2018 (kirjallinen menettely)

Pöytäkirja 1/2018 (18.1.2018)

Muutoksenhaku MYR päätöksiin

2017

Pöytäkirja 4/2017 (26.10.2017)

Pöytäkirja 3/2017 (1.6.2017)

Pöytäkirja 2/2017 (20.4.2017)

Pöytäkirja 1/2017 (25.1.2017)

2016

Pöytäkirja 4/2016 (1.12.2016)

Pöytäkirja 3/2016 (13.10.2016)

Pöytäkirja 2/2016 (3.6.2016)

Pöytäkirja 1/2016 (25.2.2016)

2015

Pöytäkirja 4/2015 (5.6.2015)

Pöytäkirja 3/2015 (24.4.2015)

Pöytäkirja 2/2015 (6.3.2015)

Pöytäkirja 1/2015 (30.1.2015)

2014

Pöytäkirja 3/2014 (11.12.2014)

Pöytäkirja 2/2014 (17.10.2014)

Pöytäkirja 1/2014 (16.9.2014


Muutoksenhaku MYR päätöksiin


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS