sunnuntai 27.5.2018
Digitaalisia turvallisuusratkaisuja Kokkolan suurteollisuusalueelle

- Digitaalisuus mahdollistaa monenlaisia turvallisuutta parantavia ratkaisuja Kokkolan suurteollisuusalueella, Sakari Nokela (vas.) ja Janne Känsäkoski sanovat. Kuva: Kasper Dalkarl


Digitaalisia turvallisuusratkaisuja Kokkolan suurteollisuusalueelle

Kuinka digitaalisuudella voidaan parantaa turvallisuutta kymmenien yritysten ja yli 2 000 työntekijän teollisuusympäristössä? Entä millaista uutta liiketoimintaa turvallisuuteen liittyvien digitaalisten ratkaisujen ympärille syntyy? Vastauksia näihin kysymyksiin saadaanKeski-Pohjanmaan liiton rahoittaman ja Centrian toteuttaman 3-vuotisen Biline-hankkeen aikana.

- Lähdimme selvittämään biometristen sensoreiden käyttöä noin vuosi sitten. Keskusteluissa yritysten kanssa lähti jatkojalostumaan ajatus digitaalisuuden hyödyntämisestä laajemminkin turvallisuudessa. Hanke sai vauhtia myös sen takia, että Keski-Pohjanmaalla digitalisaatiota ei ole vielä ryhdytty hyödyntämään kovinkaan laajasti, vaikka potentiaalia on valtavasti, kertoo Biline-hankkeen syntyvaiheista projektipäällikkö Sakari Nokela.

Hänen mukaansa juuri nyt on oikea aika tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin.

- Jos me emme sitä tee, sen tekee joku toinen meidän sijasta. Meillä on valmiina paljon sellaista osaamista, joka luo hyvän pohjan uusille ratkaisuille.

Biline-hankkeen keskiössä on Kokkolan suurteollisuusalue.

- KIPin yritykset ovat halunneet luoda yhteisen hankkeen, jossa ne tekevät yhteistyötä ja jossa Centria toimii kokoonjuoksijana. Koska tässä luodaan turvallisuuden kokonaiskuvaa, mukaan tarvitaan kaikki alueen toimijat, sanoo hankekoordinaattori Janne Känsäkoski.

Osalla yrityksistä on vireillä tai meneillään rinnakkaisia turvallisuuteen liittyviä Tekes-hankkeita,joiden hankkimisessa ja toteutuksessa hyödynnetään Centrian asiantuntija-apua.

- Uskon, että Bilinen kaltaisten yhteistyöhankkeiden myötä alueelle saadaan kotiutettua lisää hankkeita, jotka kasvattavat Keski-Pohjanmaalle suuntautuvan Tekes-rahoituksen määrää, Känsäkoski jatkaa viitaten tuoreihin lukuihin, jotka kertovat Tekes-rahan vähyydestä maakunnassa.

Uudet innovaatiot syntyvät , kun olemassa olevaa tai uutta tietoa rikastetaan ja kun tieto puetaan sellaiseen muotoon, että sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa.

- Tieto on usein pirstaloituneena eri tahoille. Monet käytännön ratkaisut konkretisoituvat vasta hankkeen aikana, mutta tarkoituksena on rakentaa muun muassa yhteinen näkymä, joka palvelee kaikkia KIPin alueen toimijoita. Siitä voi nähdä mahdollisia vaaratilanteita ennalta ehkäisevää tietoa, vaikkapa juuri sillä hetkellä turvallisimman reitin liikkua alueella, Känsäkoski kertoo esimerkin.

Mukana olevat yritykset pääsevät myös tutustumaan alan tuoreimpiin ratkaisuihin.

- Meillä on kumppaneita, jotka tarjoavat kokeiltavaksi uusinta turvallisuutta edistävää digiteknologiaansa teollisuusympäristössä. Kotimaisten toimijoiden lisäksi haemme kansainvälisiä yhteistyötahoja. Jo nyt mukaan on tulossa tutkijoita tokiolaisesta yliopistosta, Nokela kertoo.

Kyseessä on Centrian suurin meneillään oleva hanke, jonka budjetti on 0,853 miljoonaa euroa. Siitä EAKR- ja valtion rahoituksen osuus on 0,640 miljoonaa euroa.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS