sunnuntai 27.5.2018
Oma Reitti ESR -hanke auttoi nuoria kohti tutkintoa

Yhä useammalle nuorelle teoreettinen koulutusmalli ei sovellu opiskelujen läpiviemiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä toteutetussa Oma Reitti-hankkeessa etsittiin keinoja varmistaa tutkinnon suorittaminen niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla opinnot olivat vaarassa keskeytyä.

- Erilaisten toimenpiteiden kohteena oli 48 nuorta. Heistä osa tavattiin kerran, ja osan kanssa töitä tehtiin tosi pitkään. Nyt näistä nuorista 42 jatkaa opintojaan tai on jo valmistunut, kertoo projektipäällikkönä työskennellyt Kpedun opiskelijahuollon koordinaattori Anne Eteläaho.

Reilun vuoden kestäneessä hankkeessa opiskelijoiden kanssa työskenteli työparina reittiohjaaja ja reittisuunnittelija. Hankkeen nimen mukaisesti ydinajatuksena oli, että nuoren rinnalla kulkivat koko ajan nämä kaksi henkilöä seuraamassa ja välittämässä nuorista sekä huolehtimassa heidän opintoihinsa liittyvästä kokonaisuudesta.

- Käytännössä jokaiselle nuorelle polutettiin yksilöllinen ja työvaltainen reitti, jota edetä vaihe kerrallaan, Eteläaho kertoo.

Materiaalipankit auttoivat yksilöllisessä opiskelussa

Tärkeässä roolissa olivat eri kurssien materiaalipankit. Niiden ansiosta nuori pystyi opiskelemaan itselleen sopivassa tilassa, jos hänelle oli esimerkiksi helpompaa työskennellä yksin kuin muun ryhmän kanssa.

- Kokkotyösäätiön Kaustisen toimipisteen pajan kanssa kävimme lisäksi läpi, mitä tutkinnon osia siellä voitiin suorittaa. Samoin selvitettiin uudistuneisiin opetussuunnitelmiin liittyen, mitä osia vaikkapa metallin perustutkinnosta oli mahdollista suorittaa työpaikoilla ilman, että nuoren tarvitsi olla ryhmän mukana. Esimerkiksi masennus, oppimisvaikeudet tai muut elämänkriisit voivat vaikeuttaa nuoren opiskelua muiden kanssa, Eteläaho jatkaa.

Lisäksi niille nuorille, joiden kohdalla oli epävarmaa, pystyvätkö he yleensä käymään koulua sillä hetkellä, ostettiin kahden viikon arviointijakso Kokkotyösäätiöltä.

Hankkeen päätyttyä avoimen ammattiopiston sivulta löytyy edelleen opintopaketteja, joita on täydennetty liiketalouden tehtävillä. Paketit tarjoavat nuorille mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun erilaisissa elämäntilanteissa. Kpedun jokaisessa toimipisteessä palvelee myös Helppi-paja tehtäväpaketteineen. Samoin uusien opiskelijoiden ryhmäyttämistä jatketaan hankkeen jälkeenkin.

- Tarve tällaiselle toiminnalle kasvaa koko ajan, koska nuorilla on elämässään paljon erilaisia ongelmia, joissa he tarvitsevat yhteiskunnan apua. Ei ole kenenkään etu, että nuori keskeyttää opinnot jääden ilman tutkintoa.

- On tärkeää, että rahoitusta saadaan tällaisiin hankkeisiin, joissa asioita voidaan viedä eteenpäin jollain muulla kuin vallitsevalla tavalla, Eteläaho sanoo.

Hankkeen kokonaisrahoitus oli 99 908 euroa. Siitä ESR-rahoituksen ja valtionrahoituksen osuus oli 80 prosenttia ja kuntarahan osuus 20 prosenttia. Hanke rahoitettiin Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin ja päärahoittajana toimi Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoa hankkeen kotisivuiltaRantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS