sunnuntai 27.5.2018
Maakuntaohjelman 2014 - 2017 arviointi: Kurota kauemmas, tee rohkeita valintoja, herätä nälkä kehittämiseen!

Keski-Pohjanmaa toteutti pohjoisten maakuntien kanssa yhteisen maakuntaohjelman arviointityön. Nykyiset maakuntaohjelmat ovat voimassa vuoden 2017 loppuun ja uusien maakuntaohjelmien 2018 - 2021 suunnittelutyö on juuri alkanut. Yhteisen kilpailutuksen kautta arviointityön tekijäksi valittiin MDI Consulting. Työn tavoitteena oli arvioida, minkälaisia vaikutuksia nykyisellä maakuntaohjelmalla on saatu, sekä otettiin vahva etunoja tulevaisuuden haasteiden ja kehittämistarpeiden arviointiin. 

Työ toteutettiin ajalla elokuu-lokakuu 2016 ja tuloksena saatiin kattava raportti maakunnittain kehittämisen tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä. Kyselyssä arvioitiin mm:

  • maakuntaohjelman valmisteluprosessia
  • maakuntaohjelman vaikuttavuutta kehittämisteemoittain
  • yhteistyötä
  • maakunnallista ennakointia ja muutosjoustavuutta (resilienssi)
  • vähähiilisyyttä ja ilmastovastuullisuutta

Maakuntaohjelman arvioinnissa haastettin maakuntia rohkeasti uuteen ajatteluun, rohkeampaan tavoiteasetteluun sekä heräteltiin alueen nälkää kehittämistyöhön. Arviointityön tulokset hyödynnetään suoraan uuden maakuntaohjelmatyön valmistelussa.

Maakuntaohjelma 2014 - 2017 vaikutusten arviointi loppuraportti

Loppuraportin esitys


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS