sunnuntai 27.5.2018
Lisää osaamista teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämiseen

”Metalrec-hanke on tuottanut uutta, syvällisempää osaamista sekä osallistuville korkeakouluille että partneriyrityksille metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämisestä. Hankkeessa kehitetyillä kierrätysmenetelmillä estetään arvokkaiden raaka-aineiden joutuminen läjitykseen/kaatopaikalle ja mahdollistetaan niiden käyttö raaka-ainevirtana.

Hankkeessa on mm. kehitetty menetelmä käytettyjen paristojen sisältämien metallien kierrättämiseksi kasvien lisäravinteiksi, aloittaen laboratoriomittakaavasta ja edeten koetehdasmittakaavaan. Tämän seurauksena yhteistyöyrityksellämme on rakenteilla uusi tehdas metallien hyödyntämiseksi kehitetyn menetelmän avulla. Lisäksi on tehty sivutuotemateriaalien saostuskokeita, joiden tuloksena sivutuote on helpommin käytettävä tai paremmin hyödynnettävässä muodossa ja teollisuusalueelle läjitettävää ainetta tulee vähemmän.Metallisuolojen saostuskokeita on tehty asiakkaille tuotteiden ominaisuuksien säätämiseksi prosessiolosuhteita muokkaamalla. Suunnittelemme asiakasyrityksellemme myös metalliteollisuuden massojen kovettamiseen liittyvää prototyyppilaitetta liittyen tekniikkaan, jolla pienennetään huomattavasti terästeollisuuden energiankulutusta ja prosessointiaikoja metallien valussa.”

Teksti: Kehitysinsinööri Kari Jääskeläinen, Metalrec hanke

Kuva: Metalrec hanke, koeajo

Lue lisää


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS