sunnuntai 27.5.2018
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 4. vaihemaakuntakaavaa koskevan valituksen

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön vahvistuspäätöstä koskenut valitus on hylätty korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. 

Kaava mahdollistaa seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumisen 17 alueelle Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Lisäksi kaavalla päivitettiin arvokkaita maisema-alueita ja merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevat merkinnät vastaamaan voimassa olevia valtakunnallisia inventointeja.

Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskeva valitus.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS