keskiviikko 16.1.2019
Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö

Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 luonnos sekä maakuntaohjelmaan liittyvä ympäristöselostus ovat valmistuneet.

Aluekehittämislakiin perustuva suunnitelma ja ohjelma valmistellaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan liiton ja alueen kuntien, elinkeinoelämän, valtion aluehallinnon, tutkimus- ja oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa. Laaja yhteistyö takaa, että maakunnan kehittämistyötä tekevät päätyvät yhteisten kehittämistoimien kannalle.

Maakuntaohjelmaan kootaan neljän vuoden välein Keski-Pohjanmaan kehittämisen linjaukset. Ohjelman hyväksymisestä päättää maakuntavaltuusto. Maakuntaohjelma perustuu strategiseen, pidemmän aikavälin maakuntasuunnitelmaan. Maakuntasuunnitelma ulottuu vuoteen 2040.

Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos ja maakuntaohjelmaan liittyvä ympäristöselostus on asetettu julkisesti nähtäville 18.9.-17.10.2017 väliseksi ajaksi. Nähtävillä pito toteuttaa viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia (200/2005).

Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos sekä ympäristöselostus ovat nähtävillä Keski-Pohjanmaan liiton virastossa, osoitteessa Rantakatu 14, 67100 Kokkola, 18.9.-17.10.2017 välisenä aikana työpäivinä klo 9.00-15.00. Lisäksi asiakirjoihin voi tutustua Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla (viralliset ilmoitukset):

Keski-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoanne maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta. Vapaamuotoiset, esittäjän nimellä varustetut lausunnot voi toimittaa Keski-Pohjanmaan liitolle osoitettuna postitse tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi viimeistään 17.10.2017.

Lisätietoja antavat strategiapäällikkö Marita Mutka, marita.mutka@keski-pohjanmaa.fi ja suunnittelija Tiina Harjunpää, tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi

Lehti-ilmoitus


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS