perjantai 22.2.2019
Itä- ja Pohjois-Suomi on valittu mukaan Euroopan komission teollisen muutoksen alueiden pilottiin

Komissio on valinnut kilpaillun hakuprosessin kautta seitsemän uutta eurooppalaista aluetta teollisen muutoksen alueiden pilottiinsa. Valittujen alueiden joukkoon kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Espanjan Cantabria, Keski-Ranska, Ranskan Grand-Est, Iso-Britannian Suur-Manchester sekä Slovenia ja Liettua. Joulukuussa 2017 pilottiin valittiin jo viisi aluetta, joten kaikkiaan pilottiin osallistuu nyt yhteensä 12 eri aluetta.


Valituiksi tulleiden alueiden viranomaiset pääsevät kehittämään aluekehittämisstrategioitaan omien älykkään erikoistumisen prioriteettiensa pohjalta. Tavoitteena on alueen teollisuuden uudistaminen kestävällä tavalla ja alueen luonnonvarojen - kuten metsän, puhtaan luonnon ja kaivannaisten - älykäs hyödyntäminen talouskasvun tukemiseksi.

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa - Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo - tulevat pilotin aikana tiivistämään yhteistyötään monin eri tavoin. Pilottitoimintaa koordinoivan Lapin liiton aluekehitysjohtaja Päivi Ekdahl edusti koko aluetta pilottialueiden julkistamistilaisuudessa Brysselissä 7. maaliskuuta.

Itä- ja Pohjois-Suomelle tarjotaan monipuolista tukea kasvun vauhdittamiseksi


Komission ulkopuoliset asiantuntijat sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) tarjoavat alueille kohdistettua räätälöityä avustusta. Alueita autetaan tulevaisuuden työpaikkojen valmistelussa sekä innovaatiotoiminnan laajentamisessa. Lisäksi niitä tuetaan siirtymisessä kohti vähähiilistä taloutta ja yrittäjyyden edistämisessä.

Kukin alue saa Euroopan aluekehitysrahastosta 200 000 euroa ulkopuolisten asiantuntijoiden työn kustannusten kattamiseen. EAKR:sta varataan myös jokaiselle alueelle enintään 300 000 euroa uudistettujen strategioiden toimeenpanon vauhdittamiseksi. Alueellisten strategioiden tulee olla valmiita vuoden 2018 loppuun mennessä, jotta niitä päästäisiin toimeenpanemaan vuonna 2019.

Regions in Industrial Transition -pilotti on osa toimenpidekokonaisuutta, jonka Komissio esitti heinäkuussa 2017 Euroopan alueiden innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi, sekä kasvun ja työllisyyden parantamiseksi.

Avainpaikka EU-rahoituksen tulevaisuuskeskusteluun


EU-komissio valmistelee parhaillaan esitystään EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeiselle seitsenvuotiskaudelle. Tähän liittyen tullaan myös EU:n aluepolitiikkaa uudistamaan. Kullekin jäsenmaalle ja alueelle suunnattavan aluekehitysrahoituksen määrästä tullaan käymään myös kova vääntö, varsinkin kun unionin budjettiin kohdistuu merkittäviä leikkauspaineita suuren nettomaksajan Iso-Britannian EU-eron myötä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueet tarvitsevat jatkossakin riittävät resurssit elinkeinoelämän kehittämiseksi. Pysyvät haasteet kuten harva asutus, pitkät etäisyydet ja kylmä ilmasto vaativat keskivertoaluetta suurempia panostuksia menestyksen takaamiseksi. Aktiivinen osallistuminen pilottiin tarjoaa Itä- ja Pohjois-Suomelle hyvän mahdollisuuden tuoda esille alueen kehittämistarpeita EU-instituutioiden suuntaan. Toisaalta alueelle tarjoutuu myös mahdollisuus osoittaa pitkäjänteisen aluekehitystyön hyviä tuloksia.


Lisätietoja: 

Kristiina Jokelainen, Lapin liitto: kristiina.jokelainen@lapinliitto.fi

Komission artikkeli

Regions in Industrial Transition -pilotti

Älykäs erikoistuminen

Policy Paper - From Rivalry to Synergy: R&I Policy and Cohesion Policy


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS