tiistai 19.3.2019
Regio Stars 2018 kilpailu avoinna 15.4. asti

Komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto järjestää vuosittain RegioStars-kilpailun. Kilpailun tavoitteena on tunnistaa aluekehityksen hyviä käytäntöjä sekä tuoda esiin inspiroivia, omaperäisiä ja innovatiivisia projekteja tai tukiohjelmia.

Viime vuonna palkinnon sai mm. Iin kunta ilmastonmuutos-kategoriassa InnoHiili-hankkeellaan. InnoHiili-hanke on pyrkinyt innovatiivisiin ja vähähiilisiin yhdyskuntapalveluihin kaavoituksen ja teknologiaratkaisujen avulla. Ratkaisujen suunnitteluun ovat osallistuneet myös kuntalaiset.

Vuoden 2018 RegioStars-kilpailun viisi kategoriaa ovat:

Älykäs kasvu: älykkään teollisen siirtymän tukeminen 

Globalisaatioon, automaatioon, digitalisaatioon ja vähähiilisyyteen liittyvien haasteiden alueellinen hallinta älykkään erikoistumisen avulla

Kestävä kasvu: kestävyyden saavuttaminen matalien hiilipäästöjen kautta

Alueelliset ratkaisut vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan siirtymisessä

Osallistava kasvu: julkisten palveluiden saatavuuden parantaminen

Väestö- ja tasa-arvohaasteisiin vastaaminen koulutus- ja terveyspalveluiden paremman saatavuuden avulla

Kaupunkikehitys: siirtolaisuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen

Siirtolaisten integraatioon tähtäävien EU-rahoitteisten projektien ja toimenpiteiden esiin nostaminen.

Vuoden 2018 teema: sijoitukset kulttuuriperintöön

Kulttuuriperinnön säilyttämiseen, luovan alan kasvuun, kulttuurin houkuttelevuuteen sekä sen avulla yhteisöllisyyden edistämiseen tähtäävien projektien esiin nostaminen.

Lisätietoa

http://ec.europa.eu/regional_policy/fi/regio-stars-awards/

Vuonna 2017 voittaneet projektit


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS