torstai 13.12.2018
Regio Stars 2018 kilpailu avoinna 15.4. asti

Komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto järjestää vuosittain RegioStars-kilpailun. Kilpailun tavoitteena on tunnistaa aluekehityksen hyviä käytäntöjä sekä tuoda esiin inspiroivia, omaperäisiä ja innovatiivisia projekteja tai tukiohjelmia.

Viime vuonna palkinnon sai mm. Iin kunta ilmastonmuutos-kategoriassa InnoHiili-hankkeellaan. InnoHiili-hanke on pyrkinyt innovatiivisiin ja vähähiilisiin yhdyskuntapalveluihin kaavoituksen ja teknologiaratkaisujen avulla. Ratkaisujen suunnitteluun ovat osallistuneet myös kuntalaiset.

Vuoden 2018 RegioStars-kilpailun viisi kategoriaa ovat:

Älykäs kasvu: älykkään teollisen siirtymän tukeminen 

Globalisaatioon, automaatioon, digitalisaatioon ja vähähiilisyyteen liittyvien haasteiden alueellinen hallinta älykkään erikoistumisen avulla

Kestävä kasvu: kestävyyden saavuttaminen matalien hiilipäästöjen kautta

Alueelliset ratkaisut vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan siirtymisessä

Osallistava kasvu: julkisten palveluiden saatavuuden parantaminen

Väestö- ja tasa-arvohaasteisiin vastaaminen koulutus- ja terveyspalveluiden paremman saatavuuden avulla

Kaupunkikehitys: siirtolaisuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen

Siirtolaisten integraatioon tähtäävien EU-rahoitteisten projektien ja toimenpiteiden esiin nostaminen.

Vuoden 2018 teema: sijoitukset kulttuuriperintöön

Kulttuuriperinnön säilyttämiseen, luovan alan kasvuun, kulttuurin houkuttelevuuteen sekä sen avulla yhteisöllisyyden edistämiseen tähtäävien projektien esiin nostaminen.

Lisätietoa

http://ec.europa.eu/regional_policy/fi/regio-stars-awards/

Vuonna 2017 voittaneet projektit


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS