tiistai 19.3.2019
Yhteistyöllä tehdään Keski-Pohjanmaasta oman näköinen maakunta

Keski-Pohjanmaalla maakuntastrategian valmistelu on hyvässä vauhdissa. Valmistelutyö aloitettiin syksyllä 2017, mistä lähtien tulevan maakuntaorganisaation päättäjät ja vastuuvalmistelijat ovat hioneet näkemyksiään yhteen ja kirkastaneet yhteistä tavoitetta visio- ja arvopajan, sekä SWOT–seminaarin vauhdittamana. Tänään pidetty sidosryhmäseminaari toi tärkeää yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien näkökulmaa valmistelutyöhön.

Viesti oli selkeä: yhteistyöllä päästään parhaimpaan lopputulokseen meidän Keski-Pohjanmaalla.

Valmistuva maakuntastrategia on uuden, vuonna 2020 aloittavan maakuntaorganisaation strategia, joka perustuu maakuntalakiin. Maakuntastrategia yhdistää Keski-Pohjanmaalla uudistuksessa yhteen sulautuvat 15 organisaatiota yhteisten tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden alle.

”Maakuntastrategia on tärkeä johtamisen väline, joka ohjaa vahvasti organisaation toimintaa sekä korostuneesti maakunnan talouden ohjausta”, näin tiivisti juuri työnsä aloittanut muutosjohtaja Jussi Rämet.

Kuva: Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen muutosjohtaja Jussi Rämet (vas.) sekä konsernihallinnon muutosjohtaja Jyrki Kaiponen.

Seminaarissa kuultiin strategian valmistelijoiden kuin myös eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä.

Aluekehittämisen vahva merkitys korostuu maakunnallisena toimintona, jonka kautta voidaan pitää Keski-Pohjanmaa kasvun maakuntana myös tulevaisuudessa. Yhteistyökumppanit, mm. toimitusjohtaja Mervi Järkkälä Keski-Pohjanmaan yrittäjistä näkevät piskuisessa maakunnassa suuria mahdollisuuksia. Syvällä yhteistyöllä tämäkin potentiaali saadaan valjastettua maakunnan hyväksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on Kaustisella käynnistyvän Keliber Oy:n Litium-kaivostoiminta, joka säteilee vaikutuksia yli maakuntarajojen. Keliber Oy:llä on tehty päätös kemiantehtaan sijoittamisesta Kokkolaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta haasteita strategiatyöhön tuo valinnanvapausmalli ja siihen liittyvä järjestäjä – tuottaja toimintojen eriyttäminen organisaatiossa. Sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari Soitelta muistutteli, että uudessa maakuntaorganisaatiossa sote-järjestäjä tarkastelee asioita kuntalaisen, maakunnan asukkaan näkökulmasta. Myös strategiaan liittyvä palvelulupaus tulee tehdä meidän Keski-Pohjanmaan omasta näkökulmasta. Onnistuakseen tarvitaan yhteistyötä hyvän keskipohjalaisen soten kehittämisessä. Kommenttipuheenvuorossa tuottajan näkökulmasta asioita tarkasteli Soiten vs. toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi. Korkiakoski-Västi totesi maakunnallisen sote-ratkaisun istuvan hyvin Keski-Pohjanmaalle. Keski-Pohjanmaalla jo toteutettu sote –integraatio on kehittänyt toiminnallisesti ja taloudellisesti organisaatiota oikeaan suuntaan – jo tehty integroitu ratkaisu pyritään säilyttämään niin pitkälle uudistustyössä kuin mahdollista. Yksityisen tuottajan kommenttipuheenvuoron piti asiakkuuspäällikkö Tiia Bazia Mehiläisestä, joka korosti mm. uusien digitaalisten palvelujen käyttöönottoa tuottavuuden takeena. Digipalvelujen kautta voidaan saada helppoutta ja parempaa asiakaspalvelua sote-palveluihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä osallisuuden näkökulmaa avasi kuulijoille kehittämisjohtaja Jussi Salminen Soitesta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkien juttu, ja maakunnan tehtävänä on seurata väestönsä hyvinvointia ja terveyttä. Soiten kehittämisyksikkö on valmistellut yhdessä maakuntaliiton edustajien kanssa Keski-Pohjanmaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, HYTE:n rakennetta sekä yhteistoimintaa. Sen lisäksi alueellisen hyvinvointikertomustyön valmistelu on aloitettu. Osallisuudesta huolehtivat Keski-Pohjanmaalla toimivat kokemustoiminta, asiakasraadit sekä neuvostot. Työ etenee vahvan yhteistyön ja avoimuuden kautta.

Tilaisuuden ohjelma

Esitykset:

Aluekehitys maakuntastrategiassa

Sosiaali ja terveydenhuolto maakuntastrategiassa

Hyvinvoinnin ja Terveyden edistäminen sekä osallisuus

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia: toteutus ja jatkovalmistelu


Lisätietoja:

Muutosjohtaja Jussi Rämet, Keski-Pohjanmaan liitto

040 586 3877, jussi.ramet[at]keski-pohjanmaa.fi

strategiapäällikkö Marita Mutka, Keski-Pohjanmaan liitto

040 773 4521, marita.mutka[at]keski-pohjanmaa.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS