torstai 13.12.2018
Maakuntahallituksen kokous 30.5.2018 - tiedote

TIEDOTE

Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 30.5.2018 nimittänyt maakuntajohtajan sijaiseksi Jyrki Kaiposen. Kaiponen sijaistaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulaa, joka on lomalla 8. elokuuta asti.

Kaiponen työskentelee Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksessa konsernihallinnon muutosjohtajana. Sijaisuuden ajan hän hoitaa puoliksi maakuntajohtajan ja puoliksi konsernihallinnon muutosjohtajan tehtävää.

Maakuntahallitus päätti myös esittää maakuntavaltuustolle maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan johtajasopimuksen päivittämistä.

Ylikarjulan kanssa on neuvoteltu johtajasopimuksen muuttamisesta niin, että liiton ja maakuntajohtajan välisessä mahdollisessa yhteisesti todetussa epäluottamustilanteessa maakuntajohtajalla on oikeus saada erokorvaus vapaaehtoisesti irtisanoutuessaan.

Neuvoteltu erokorvaus vastaisi kuuden kuukauden palkkaa sisältäen irtisanomisajan palkan. Nykyisen johtajasopimuksen mukaan maakuntajohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta liiton ja kaksi kuukautta maakuntajohtajan puolelta.

Maakuntavaltuusto käsittelee johtajasopimuksen muuttamista kokouksessaan ensi viikon torstaina 7.6.2018.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä ja maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pentti Haimakainen


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS