maanantai 16.7.2018
8-tien tulee kuulua runkoverkkoon

Valtatie 8 on valtasuoni, joka yhdistää länsirannikon teollisuusvyöhykkeen satamiin ja lentoasemiin. Kasitien merkitystä korostaa, että Kokkolan ja Turun välillä ei ole rannan suuntaista rautatieyhteyttä. Valtatie 8 on vientiteollisuuden tuotantolinja, jonka vaikutus Suomen taloudelle on vuosittain kymmeniä miljardeja euroja. Tien ylläpito ja investoinnit täytyy suhteuttaa tähän, ja statukseltaan sen täytyy kuulua runkoverkkoon.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan päätöstä, jolla on tarkoitus linjata runkoverkko eli valtakunnallisesti merkittävä liikenneverkko. Sen tehtävä on yhdistää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat sekä palvella erityisesti pitkän matkan henkilö- ja tavaraliikennettä.

WSP Finland toteutti selvityksen valtatien 8 merkityksestä elinkeinoelämälle Pohjanmaan kauppakamarin tilauksesta. Selvityksen yhteydessä toteutettiin yrityksille suunnattu kysely ja haastatteluja touko-kesäkuussa 2018. Keski-Pohjanmaan liitto on tukenut selvityksen tekemistä yhdessä Kokkolan kaupungin, Pohjanmaan liiton, Vaasan kaupungin, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordian kanssa.

Lisätietoa


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS