keskiviikko 19.6.2019
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat haluavat Suomen EU-rahoitussaannon maksimointia

Kannanotto on luettavissa tästä linkistä.


Tiedote

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot

31.8.2018

Suomen hallituksen tulee Euroopan unionin tulevasta budjetista neuvotellessaan huomioida Itä- ja Pohjois-Suomen erityishaasteet sekä liittymissopimuksen mukaiset periaatteet. Suomen pitää määrätietoisesti tavoitella maamme aiemmin ottaman kannan mukaisesti koheesiopolitiikan rahoitussaannon maksimointia ja jatkuvuutta. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat ottaneet kantaa eurooppalaiseen koheesiopolitiikkaan yhteisellä kannanotollaan. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin kuuluu Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.

Itä- ja Pohjois-Suomessa on paljon sellaista osaamista, joka tuo lisäarvoa koko Euroopalle. Haastavassa ympäristössä toimimiselle sekä ilmastonmuutoksen huomioivalle olosuhdeosaamiselle on tarvetta globaalisti. Esimerkiksi luonnonvarojen kestävässä käytössä, ICT:n hyödyntämisessä kaikilla toimialoilla sekä yhteisten matkailun vahvuuksien kokoamisessa hyödytään alueellisten klustereiden verkostoitumisesta sekä yhteisen osaamispääoman hyödyntämisestä. Nämä mahdollisuudet tulee ottaa huomioon myös tulevassa koheesiopolitiikassa.

”Suomi on komission koheesiopolitiikkaesityksessä siirtymäaluetta, lukuun ottamatta Uuttamaata ja Ahvenanmaata. Koska koheesiopolitiikan rahoituksenjakomekanismissa harvan asutuksen peruskriteeri koskettaa vain kehittyneitä alueita, Suomi ei nyt käytetyllä laskutavalla tule saamaan lainkaan tätä rahoitusta. Kuluvalla kaudella harvan asutuksen yleiskriteeri ja Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden (NSPA) erityisrahoitus tuottavat 59% Suomen kaikesta rahoituksesta, joten muutos heikentää Itä- ja Pohjois-Suomen asemaa koheesiopolitiikassa merkittävästi”, kirjoittavat maakunnat kannanotossaan.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ottavat yhdessä kantaa ajankohtaisiin alueen maakuntia yhdistäviin aiheisiin vuosittaisessa huippukokouksessaan. Tänä vuonna Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous järjestettiin Lapissa. Kokouksessa käytyyn keskusteluun pystyy tutustumaan myös Twitterissä tunnuksella #iphuippu. Vuonna 2019 Itä- ja Pohjois-Suomen alueen huippukokouksen isäntänä toimii Pohjois-Savo.

Koheesiopolitiikalla tavoitellaan Euroopan alueiden välisten erojen kaventamista

Euroopan unionin (EU) koheesiopolitiikka tarkoittaa kehityserojen vähentämistä EU:n alueiden välillä investoimalla alueellisten vahvuuksien kehittämiseen. Koheesiorahoituksella, kuten Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta, toteutetaan kaikkialla Euroopassa satojatuhansia hankkeita, joilla tavoitellaan alueiden välisten kehityserojen vähentämistä ja alueelle epäsuotuisten tekijöiden vähentämistä. Alueen heikompi asema voi johtua esimerkiksi luonnonolosuhteista, harvasta asutuksesta tai voimakkaasta rakennemuutoksesta.

Itä- ja Pohjois-Suomi mukana eurooppalaisessa elinkeinojen murrokseen vastaavassa hankkeessa

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat päässet mukaan Euroopan komission elinkeinojen murrokseen vastaavaan pilottihankkeeseen yhdeksän muun eurooppalaisen alueen ja kahden jäsenvaltion kanssa. Mukaan pääsy tarjoaa maakuntien liitoille ja sidosryhmille Euroopan komission asiantuntija-apua (muun muassa OECD) maakuntien yhteisten tavoitteiden löytämiseksi.

Alueiden yhteistyö on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, koska muuttuvan elinkeinoelämän myötä tulevat haasteet ovat rakenteeltaan sellaisia, joiden ratkaiseminen yksin ei ole mahdollista.

”Käytännössä yhteistyön kautta voimme hyödyntää maakunta- ja maarajat ylittäviä EU-rahoitteisia projekteja, jotka perustuvat vuoden 2018 aikana yhdessä seitsemän maakunnan kesken laadittavaan strategiaan. Jos EU-asiantuntijat arvioivat strategian toteuttamiskelpoiseksi, on käytäntöön viemiseen luvassa 300 000 euroa vuodelle 2019”, kertoo kansainvälisten asioiden johtaja Kristiina Jokelainen Lapin liitosta.

Yhteistyöllä voidaan myös vaikuttaa tulevaan EU-rahoitukseen ja elinkeinopolitiikkaan Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä EU:ssa. Seuraavan seitsemän vuoden (2021-2027) rahoitusohjelmien valmistelu Suomessa pyörähtää käyntiin todenteolla tänä syksynä. Maakuntaliittojen tahtona on saada tulevalle rahoituskaudelle Itä- ja Pohjois-Suomen oma rakennerahastoohjelma.

Lisätietoja:

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, Keski-Pohjanmaan liitto

p. 040 140 8995,  jyrki.kaiponen(at)keski-pohjanmaa.fi

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi

p. 044 767 4200, mika.riipi(at)lapinliitto.fi

Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen

p. 040 546 9649, risto.poutiainen(at)pohjois-karjala.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 29.4.2019 Maakuntavaltuusto 25.4.2019/pöytäkirja 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS