torstai 13.12.2018
Keski-Pohjanmaan liiton infotilaisuudessa oli tarjolla tuhti tietopaketti hanketoimijoille

Torstaina 22.11.2018 Soiten Auditoriossa oli tarjolla tiivistä tietopakettia Keski-Pohjanmaan liiton EAKR -hankkeiden rahoittamisesta, maksatuksesta sekä jatkotoimenpiteistä. Tilaisuus järjestettiin Keski-Pohjanmaan liiton toimesta ja kohderyhmänä infotilaisuudessa olivat liiton EAKR -hankkeiden toteuttajat ja hanketoimijat. Tilaisuus keräsikin saliin hyvä joukon asiasta kiinnostuneita tahoja. 

Aamupäivän aikana käytiin läpi EAKR -hankkeiden suunnitteluun, toteuttamiseen, maksatuksiin ja jälkitoimenpiteisiin liittyviä asioita sekä Työ- ja elinkeinoministeriöltä saatuja huomioita hanketoiminnasta. Tilaisuudessa puheenvuorot käyttivät maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, yhteyspäällikkö Teppo Rekilä, ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala sekä hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.

Maakuntajohtaja Kaiponen kävi läpi haasteellisen vuoden hanketoiminnan näkökulmasta ja sen perusteella tehdyt parantamissuunnitelmat.Keskeisenä yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa edellytykset toimia välittävänä toimielimenä Keski-Pohjanmaalla. Yhteyspäällikkö Teppo Rekilä puheenvuorossaan hahmotti kuulijoille, kuinka hankkeesta saadaan ”hitti” ja kuinka vältetään ”huteja”. Pohjana kehittämistoiminnalle on maakuntaohjelma, joka ohjaa vahvasti hanketoimintaa myös tulevaisuudessa. Toimijoilla on erinomainen mahdollisuus osallistua maakuntaohjelman toimeenpanotyöhön ja näin olla vaikuttamassa vuosittaisiin kehittämispainotuksiin sekä alueen kehittämiseen myös jatkossakin. Maakunnassa toteutettu hanketoiminta on ollut onnistunutta monilla mittareilla mitattuna, nyt tavoitteena on jatkaa hyvää työtä ja terävöittää toimintaa entisestään.

Tilaisuuden tavoitteeseen päästiin, koska vuorovaikutus toimijoiden ja viranomaisen välillä on tärkeä säilyttää. Yhteiset tilaisuudet antavat avoimen mahdollisuuden molemmille osapuolille käydä tärkeää keskustelua niin hankkeiden kuin maakunnankin tulevaisuudesta.

Tärkeimpänä tavoitteena on, että haasteet ratkaistaan yhteisesti. Jokaisen panos maakunnassa tarvitaan, koska Keski-Pohjanmaan etu on kaikkien yhteinen tavoite.

 

Tilaisuuden ohjelma

Esitykset:

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen

yhteyspäällikkö Teppo Rekilä ja ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala

hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS