torstai 13.12.2018
Maakunnan kehittämistyö vauhtiin - myöntövaltuudet palautettiin Keski-Pohjanmaalle

Koko tiedote luettavana tästä linkistä

Työ- ja elinkeinoministeriön 5.12.2018 tekemän päätöksen mukaan neuvottelumenettely ministeriön ja Keski-Pohjanmaan liiton välillä on päättynyt. Samassa yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuoden 2018 rakennerahastomyöntövaltuudet Keski-Pohjanmaan liitolle. Tämä tarkoittaa sitä, että Keski-Pohjanmaan liitto voi jälleen myöntää rahoitusta sekä jo käynnissä oleviin, että uusiin hankkeisiin.

Keski-Pohjanmaan liitto käynnistää vuoden 2018 valtuuden haun 17.12.2018 klo 12.00 hanketoimijoille suunnatulla infotilaisuudella. Lisätietoja rahoituksen hakemisesta saat tästä linkistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti jättää jakamatta vuoden 2018 EAKR-myöntämisvaltuudet Keski-Pohjanmaan liitolle, koska ministeriö oli havainnut puutteita liiton rakennerahastotoiminnassa. TEM:n antaman palautteen perusteella Keski-Pohjanmaan liitossa on tehty määrätietoisesti työtä sen eteen, että myöntövaltuudet saadaan takaisin Keski-Pohjanmaalle. Myöntövaltuuksien palautuminen takaa sen, että positiivinen kehittämistyö maakunnassa voi jatkua.

Hankkeisiin rahoitusta 10,34 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä Keski-Pohjanmaalle saadaan käyttöön vuoden 2018 myöntövaltuutta yhteensä 3,439 miljoonaa euroa EAKR:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020"- rakennerahasto-ohjelman kehittämistoimintaan. Lisäksi on odotettavissa, että työ- ja elinkeinoministeriö myöntää myöhemmin talvella Keski-Pohjanmaan liitolle myöntövaltuutta vuosille 2019 ja 2020 yhteensä 6,317 miljoonaa euroa. Osa rahoituksesta on sidottuna jo käynnissä oleviin, aikaisemmin myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden jatkorahoituksiin.

Lisätietoja antavat:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä, puh. 040 573 6458, antti.makela@kaustinen.fi ja

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh.

040 140 8995, jyrki.kaiponen@keski-pohjanmaa.fi

   


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS