maanantai 6.7.2020
Maakunnan kehittämistyö vauhtiin - myöntövaltuudet palautettiin Keski-Pohjanmaalle

Koko tiedote luettavana tästä linkistä

Työ- ja elinkeinoministeriön 5.12.2018 tekemän päätöksen mukaan neuvottelumenettely ministeriön ja Keski-Pohjanmaan liiton välillä on päättynyt. Samassa yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuoden 2018 rakennerahastomyöntövaltuudet Keski-Pohjanmaan liitolle. Tämä tarkoittaa sitä, että Keski-Pohjanmaan liitto voi jälleen myöntää rahoitusta sekä jo käynnissä oleviin, että uusiin hankkeisiin.

Keski-Pohjanmaan liitto käynnistää vuoden 2018 valtuuden haun 17.12.2018 klo 12.00 hanketoimijoille suunnatulla infotilaisuudella. Lisätietoja rahoituksen hakemisesta saat tästä linkistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti jättää jakamatta vuoden 2018 EAKR-myöntämisvaltuudet Keski-Pohjanmaan liitolle, koska ministeriö oli havainnut puutteita liiton rakennerahastotoiminnassa. TEM:n antaman palautteen perusteella Keski-Pohjanmaan liitossa on tehty määrätietoisesti työtä sen eteen, että myöntövaltuudet saadaan takaisin Keski-Pohjanmaalle. Myöntövaltuuksien palautuminen takaa sen, että positiivinen kehittämistyö maakunnassa voi jatkua.

Hankkeisiin rahoitusta 10,34 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä Keski-Pohjanmaalle saadaan käyttöön vuoden 2018 myöntövaltuutta yhteensä 3,439 miljoonaa euroa EAKR:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020"- rakennerahasto-ohjelman kehittämistoimintaan. Lisäksi on odotettavissa, että työ- ja elinkeinoministeriö myöntää myöhemmin talvella Keski-Pohjanmaan liitolle myöntövaltuutta vuosille 2019 ja 2020 yhteensä 6,317 miljoonaa euroa. Osa rahoituksesta on sidottuna jo käynnissä oleviin, aikaisemmin myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden jatkorahoituksiin.

Lisätietoja antavat:

maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä, puh. 040 573 6458, antti.makela@kaustinen.fi ja

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh.

040 140 8995, jyrki.kaiponen@keski-pohjanmaa.fi

   


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 16.6.2020 Maakuntajohtajan viran hakuilmoitus 16.6.2020 Aluesuunnittelupäällikön hakuilmoitus 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS