keskiviikko 17.7.2019
Liike on lääke, osoitti AKTIVOI -hanke

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vuosina 2015-2018 toteuttamassa Aktivoi hankkeessa kehitettiin ja testattiin uusia palvelu- ja tuotekonsepteja, jotka perustuvat ihmisten omiin mahdollisuuksiin ylläpitää terveyttään, kuntoaan ja toimintakykyään.

Hankkeessa toteutettiin 18 pilottitutkimusta kolmella eri viiteryhmällä (koululaiset, työikäiset, seniorit), joiden avulla kehitettiin ja testattiin uusia konsepteja ja toimintamalleja, jotka perustuvat ihmisten omiin mahdollisuuksiin ylläpitää terveyttään, kuntoaan ja toimintakykyään. Tutkimukset tuottivat uutta tietoa, jonka pohjalta pystyttiin esittelemään konkreettisia palvelukonsepteja.Hanke tarjosi sekä yrityksille että julkisille toimijoille mahdollisuuden testata ennaltaehkäiseviä ratkaisuja asiakaslähtöisessä ympäristössä.

Hankkeessa syntyvinä tuloksena koululaisryhmän osalta oli mm. uusia toimintamalleja liikunnan opetukseen, uusi kunto- ja voimatestistö viitearvoineen, harjoitusohjelmat ja uutta sisältöä liikunnanopetukseen. Työikäisten osalta saatiin tutkittua tietoa työpaikkaliikunnan terveysvaikutuksista ja uusista teknologisista sovelluksista, keinoja puuttua istumatautiin, ja miten toteuttaa työpaikkaliikunta käytännössä. Senioreiden osalta saatiin uutta tietoa voimaharjoittelun vaikuttavuudesta ja kuntosalipalveluiden toteuttamisesta ikäihmisille ja erityisryhmille. Tulokset mm. lihasvoiman paranemisessa 3 kk harjoittelujakson aikana olivat vaikuttavia (jopa yli 20 %).

Osa hankkeen tuloksista voidaan viedä suoraan käytäntöön ja tuotekehittelyyn. Hankkeen avulla voitiin vastata terveysteknologiayritysten tarpeeseen saada tieteellistä näyttöä tuotteiden terveysvaikutuksista ja asiakkaiden kokemuksista. Aktivoin kaltaiset hankkeet voivat tukea huipputeknologian kehittymistä nimenomaan uuden tiedon tuottamisessa ja palvelu-/tuotekonseptien kehittämisessä.

Hankkeessa haastateltiin useita pilottitutkimuksessa mukana olleita henkilöitä, joiden kokemuksiin voi tutustua hankkeessa tuotettujen videoiden kautta.

Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 29.4.2019 Maakuntavaltuusto 25.4.2019/pöytäkirja 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS