tiistai 17.9.2019
Keski-Pohjanmaan edunvalvontatavoitteet "vahva maakunta keskellä kasvuvyöhykettä"

Lue Keski-Pohjanmaan edunvalvontatavoitteet 2019 - 2020 kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu monipuoliseen kasvuun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edelleen kehittämiseen. Kasvua ja elinvoimaa maakuntaan luovat kehittyvä, innovatiivinen ja vetovoimainen osaaminen sekä kilpailukykyinen, monipuolinen ja kansainvälinen elinkeino- ja yritystoiminta, vahvana veturina keskuskaupunki Kokkola, sen suurteollisuus sekä elinvoimainen maatalous.

Edunvalvonnan tavoitteet vuosille 2019 – 2020 ovat tunnistettu Keski-Pohjanmaan liiton ja jäsenkuntien välisten kuntakierrosten aikana syksyn 2018 aikana. Keskustelut ovat jalostuneet kuudeksi tavoitekokonaisuudeksi sisältäen yhteensä 15 tavoitetta.Tavoitteet ovat käsitelty kuntajohtajien kokouksessa 3.12.2018. Maakuntahallitus on vahvistanut maakunnan edunvalvontatavoitteet kokouksessaan 10.12.2018.

Keski-Pohjanmaan edunvalvonnan tavoitteet vuosille 2019 – 2020 ovat:

1.EU – TUKIPOLITIIKKA - EU:n koheesiopolitiikan ja maatalouspolitiikan vaikuttavuuden säilyttäminen ja saannon ylläpitäminen kaudella 2021 – 2027.

Keski-Pohjanmaa tukee komission budjettiesitystä jäsenvaltioiden maksuosuuksien osalta, Suomen kuitenkin tulee neuvotellessaan huomioida Itä- ja Pohjois-Suomen erityishaasteet ja määrätietoisesti tavoitella koheesiopolitiikan rahoitussaannon maksimointia. Myönteiselle kehitykselle on luotava jatkossakin mahdollisimman hyvät edellytykset. Suomen Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden tuen neuvottelutavoitteeksi täytyy asettaa 45€/asukas/vuosi.

2.OSAAMINEN - Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi keskeisinä toimenpiteinä nähdään muuntokoulutuksen tarjonta, sekä kuntien välillä tapahtuvan pendelöinnin lisäämisen edistäminen esim. alihankintaa lisäämällä. Ammatillista tarpeita vastaavan koulutuksen järjestäminen kunnissa vahvistaa alueella pysymistä koulutuksen jälkeen. Työperäistä maahanmuuttoa ja kotouttamista edistetään mm. rekrytointikampanjoilla ja alueella pysymistä tukevilla toimenpiteillä.

3.SAAVUTETTAVUUS – Saavutettavuuden kehittäminen

Liikenneinfran kehittäminen on koko maakunnan yhteinen tahto. Näistä Keski-Pohjanmaan tiivistetyt tavoitteet ovat Valtatie 8 runkoverkon lisäksi tärkeät alueelliset runkotiet (VT13, VT28, KT63) saavutettavuuden näkökulmasta sekä alemman tieverkon kunnossapito maa- ja metsätalouden näkökulmasta, Kokkola-Pietarsaaren lentokentän kehittäminen elinkeinoelämän edellytysten kannalta,

raideliikenteen kokonaisvaltainen hyödyntäminen matkaketjujen toimivuutta parantamalla, riittävät raideyhteydet Kokkola-Kannus sekä Seinäjoen suuntaan ja mm. raidelähiliikenteen avaaminen Ylivieska-Kokkola-Seinäjoki välillä sekä nopeiden (100Mbits) laajakaistayhteyksien ulottaminen koko maakuntaan.

4.ELINKEINOT – Maakunnan elinkeinorakenteen ja sen toimintaedellytysten tukeminen

Kokkolan suurteollisuusalueen kehityksen turvaaminen on keskeisin elinkeinoja kehittävä kokonaisuus, erityisesti litiumin jatkojalostuksen kehittäminen sekä bio- ja kiertotalouden yritystoiminnan edistäminen. Tavoitteena on saada KIP mukaan eurooppalaiseen kemian teollisuuden yhteystyöverkostoon. Muita merkittäviä tavoitteina ovat maa- ja turkistalouden toimintaedellytysten turvaaminen, matkailun edistäminen sekä siirtoviemärihankkeiden toteuttaminen.

5.LAINSÄÄDÄNTÖ – Lainsäädännön kehittäminen

Keskeinen lainsäädännön kehittämistavoite on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoituksen joustavuuden kehittäminen. Tavoitteena ovat myös maankäytön, tuulivoiman ja kaivoslain mukaisten luvitusprosessien nopeuttaminen sekä nykyisen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen mahdollistaen tasapuolisen julkisten palvelujen saatavuuden kunnissa.

6.HALLINTO – Hallinnon kehittäminen

Valmisteilla oleva maakunta- ja soteuudistus tulee muuttamaan yhteistyömuotoja kuntien välillä sekä kuntien ja maakunnan kesken. Tavoitteena tulee olla maakunnan ja kuntien etuja mahdollisimman tehokkaasti palvelevat yhteistyörakenteet.

Lisätietoja:

yhteyspäällikkö Teppo Rekilä, 040 686 1163


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 29.4.2019 Maakuntavaltuusto 25.4.2019/pöytäkirja 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS