tiistai 17.9.2019
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on alueiden asialla

Voit lukea tiedotteen kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU -toimiston johtaja Kari Aalto kävi maanantaina 18.2.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen vieraana esittelemässä EU -toimistoa sekä ajankohtaisia asioita. Toimisto seuraa aktiivisesti edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU -asiakokonaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Parhaillaan valmistellaan tulevaa EU-ohjelmakautta 2021 – 2027, joka on merkittävä edunvalvonnan kohde kuluvan vuoden aikana koko Suomessa ja maakunnissa.

Keskeisenä valmisteltavana asiana on EU:n budjettiesityksen valmistelu tulevaa EU-ohjelmakautta 2021 - 2027 silmällä pitäen, sekä kuinka valmisteilla oleva rahoituspäätös vaikuttaa Keski-Pohjanmaalla. Päätökseen vaikuttavia asioita Keski-Pohjanmaan näkökulmasta ovat mm.:

  • Suomen näkökulmasta komission esitys EU budjetiksi on liian iso. Mikäli budjettia pienennetään, niin riskinä on myös Suomeen tulevan rakennerahoituksen pienenevän.
  • Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden korvamerkitty erityistuki on pienenemässä nykyarvostaan n 12-13%. Rahassa tämä on noin reilu 40 miljoonaa euroa. Tähän erityistukialueeseen kuuluu myös Keski-Pohjanmaa.
  • Korvamerkityn erityiskorvauksen lisäksi Suomeen tulevan rakennerahoituksen jakaantuminen päätetään kansallisesti. Itä- ja Pohjois-Suomi on alueellisesti vähemmän vauras ja kehittynyt kuin muu Suomi. Kuinka tämä huomioidaan kansallisessa päätöksessä?

EU:n erillisrahoituksen hyödyntämiselle on aiempaa paremmat mahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla

Itä- ja Pohjois-Suomen EU -toimisto on tukenut Keski-Pohjanmaata pääsemään mukaan Euroopan kemikaalialan alueiden älykkään erikoistumisen kumppanuusverkostoon. Kumppanuusverkostoissa työskennellään kunkin erityisalan kehittämistarpeiden edistämiseksi. Tulevalla ohjelmakaudella 2021-2027 on odotettavissa, että EU-rahoitusta kanavoidaan erityisesti alueiden välisiin kumppanuuksiin ja jopa alueiden rajat ylittäviin investointeihin. Sitoutumalla älykkään erikoistumisen eurooppalaisiin kumppanuuksiin Keski-Pohjanmaalla on siis aiempaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää EU:n erillisrahoitusta.

Lisätietoja antaa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto, puh. 040 773 8888


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 29.4.2019 Maakuntavaltuusto 25.4.2019/pöytäkirja 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS