tiistai 17.9.2019
Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.2.2019

Tiedotteen voit lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Keski-Pohjanmaan Maakuntahallitus kuuli maanantain kokouksessaan 18.2.2019 vt. maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen mm. rakennerahastotoiminnan prosessien kehittämisen tilanteesta, uuden EU-ohjelmakauden 2021 – 2027 valmistelun tilanteesta, sekä maakuntien yhteisestä kannanotosta kansalliseen valmisteluun liittyen. Ajankohtaiskatsauksessa kuultiin myös yhteistyöalue (YTA)-maakuntien yhteinen kannanotto koulutuksen tulevaisuudesta ja tilannekatsausta muihin ajankohtaisiin asioihin.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU -toimiston johtaja Kari Aalto vierailulla Keski-Pohjanmaalla
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto saapuu maakuntahallituksen kokoukseen esittelemään EU-toimistoa sekä ajankohtaisia asioita. Toimisto seuraa aktiivisesti edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU -asiakokonaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Aallon vierailun tiedote on luettavissa tästä linkistä.

Elinkeinot murroksessa ELMO -strategia vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyötä
Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – ELMO -strategian. Strategian avulla vahvistetaan Itä- ja Pohjois-Suomen (IP) alueen yhteistyötä ylimaakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Strategia on yhteisen ELMO-pilotin ensimmäisen vaiheen tuotos ja saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään mm. seuraavan EU-rahoituskauden valmistelussa. Pohjana strategian luonnissa ovat olleet osallistuvien maakuntien omat älykkään erikoistumisen strategiat. Tunnistettujen yhteisten valintojen pohjalta on nimetty IP-alueen yhteiset älykkään erikoistumisen prioriteetit, jotka ovat: puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, teollinen kiertotalous sekä digitalisaatio – innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit sekä yhteisen klusteritoiminnan kehittäminen. Lisätietoja strategiasta ja ELMO-pilotista voit lukea tästä linkistä.


Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2018 tilikauden tulos oli 151 407,23 euroa
Maakuntahallitus kokouksessaan käsitteli ja hyväksyi Keski-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen sekä tasekirjan vuodelta 2018. Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos oli 151 407,23 euroa. Maakuntahallitus hyväksyi tilikauden tuloksen/ylijäämän siirrettäväksi edellisten vuosien yli/alijäämätilille. Tilinpäätös ja tasekirja saatettiin tarkastuslautakunnan valmisteluun sekä siitä edelleen valtuuston käsittelyyn.


Eija-Liisa Heikkilä maakunta- ja soteuudistuksen vt. muutosjohtajaksi määräajalle 1.3.2019 alkaen
Maakuntahallitus päätti Eija-Liisa Heikkilän nimeämisestä vt. muutosjohtajaksi Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistukselle. Heikkilä siirtyy Keski-Pohjanmaan liiton palvelukseen viran hoitamisen määräajaksi, 1.3.2019 alkaen, kuitenkin enintään 31.12.2019 saakka. Eija-Liisa Heikkilän valinnasta tehty tiedote on luettavissa tästä linkistä.
Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja on nähtävissä maakuntauudistuksen sivuilta tästä linkistä.


Lisätietoja kokouksesta antavat:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä, puh. 040 573 6458
vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh. 040 140 8995
vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh.040 138 9048


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 29.4.2019 Maakuntavaltuusto 25.4.2019/pöytäkirja 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS