maanantai 6.7.2020
Keski-Pohjanmaalle akkukemikaalitutkimukseen jättipotti

Lue tiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä

Merkittävä osa rahoituksesta kohdentuu Keski-Pohjanmaalle

Business Finland on myöntänyt BATCircle (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) –tutkimuskonsortiolle n. 10 miljoonan euron rahoituksen. Tavoitteena on parantaa kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen ja akkukemikaalien tuotantoprosesseja ja lisätä litiumioniakkujen kierrätystä. Konsortio haluaa vahvistaa yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

EU:n mukaan Euroopan akkumarkkinoiden arvo voi nousta 250 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. BATCircle-konsortion tavoitteena on, että ainakin viiden miljardin markkinat luodaan Suomessa. Kansallisessa BATCircle-konsortiossa on mukana kaikkiaan 22 yritystä, neljä yliopistoa, kaksi tutkimuslaitosta sekä kaksi kaupunkia. Projekti on kaksivuotinen ja sen kokonaisbudjetti on yli 20 M€. Hanke kytkeytyy suoraan Business Finlandin Batteries from Finland -kokonaisuuteen.

Oulun yliopiston soveltavan kemian professori Ulla Lassi tutkimusryhmä Kokkolan yliopistokeskuksessa on mukana hankkeen toteutuksessa yhdessä alueen yritysten kanssa.”Meillä on Oulun yliopistossa tehty aihepiiriin, erityisesti akkukemikaalien valmistukseen liittyvää tutkimusta yli kymmenen vuoden ajan, ja BATCircle-hankkeessa tutkimusyhteistyö jatkuu useiden yritysten kanssa. BATCircle avaa myös uusia tutkimusyhteistyömahdollisuuksia yritysten kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti”, Ulla Lassi kertoo.

Nyt myönnetystä rahoituksesta merkittävä osa kohdentuu Keski-Pohjanmaalle. Oulun yliopiston/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lisäksi mukana on useita alueella toimivia yrityksiä, mm. Freeport Cobalt, Keliber, Tracegrow ja Boliden Kokkola. Oulun yliopistolle myönnetyn rahoituksen ohella Keski-Pohjanmaalle kohdentuivat myös suurimmat yksittäiset yrityshankkeiden rahoitukset. Myönnetty rahoitus vahvistaa entisestään alueen kansallisesti johtavaa roolia akkukemian tutkimuksen vahvana keskuksena ja osaajana.

Lisätietoja: Professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, puh. 0400-294090

LITIUM -esiintymästä akkukemikaaleihin - keskipohjalainen osaamistarina lukujen takaa

Miten tähän on päästy?

Lue Keski-Pohjanmaan osaamistarina tästä linkistä

Ensimmäiset viitteet litiumista Keski-Pohjanmaalla löytyivät Kaustiselta vuonna 1956. Lue keskipohjalainen osaamistarina lukujen takaa vuodesta 1956 nykyhetkeen. Tarinaan on koottuna keskeisimmät kehittämispanostukset, joilla on vaikutettu akkukemikaalitutkimuksen osaamisen kasvattamiseen alueella.


Lisätietoja: 

Yhteyspäällikkö Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto 040 686 1163

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, Keski-Pohjanmaan liitto 040 140 8995

Professori Ulla Lassi, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 0400 294 090


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 16.6.2020 Maakuntajohtajan viran hakuilmoitus 16.6.2020 Aluesuunnittelupäällikön hakuilmoitus 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS