sunnuntai 19.1.2020
Alueellisten erojen takia Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsee oman EU-ohjelman

YLE:n uutisointia aiheesta näet tästä linkistä

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kokoustiedote 24.4.2019: Alueellisten erojen takia Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsee oman EU-ohjelman

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ovat ilmaisseet yhteisen huolensa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun tilanteesta. Neuvottelukuntien mielestä Suomessa ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti Euroopan komission tuoreisiin näkemyksiin maamme sisäisistä kehittyneisyyseroista.

Neuvottelukunnat vaativat, että alueiden väliset kehittyneisyyserot on tunnustettava myös kansallisesti.

Julkisuudessa on esiintynyt äskettäin virheellisiä tulkintoja, joiden mukaan kehityserot olisivat kaventuneet merkittävästi. Komissio raportoi sitä vastoin helmikuun lopulla, että alueellisia eroja ei ole saatu poistettua Suomessa.

Maaraportin mukaan Manner-Suomen alueista Itä- ja Pohjois-Suomen tilanne oli vähiten tyydyttävä tuottavuuden ja työttömyyden osalta. Työllisyysaste oli jopa alle EU:n keskiarvon.

Itä- ja Pohjois-Suomen tulokset olivat vertailussa heikoimmat väestönkasvussa ja saavutettavuudessa. Myös väestöntiheys on erittäin alhainen.

”Näin ollen Itä- ja Pohjois-Suomi hyötyy myös vuosina 2021–2027 rakennerahaston erityismäärärahoista, jotka on tarkoitettu pohjoisen harvaan asutuille alueille”, komissio painotti sanatarkasti maaraportissaan.

Lääkkeeksi Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät seuraavalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka toisi aluelähtöisyyttä ja joustavuutta sekä vastaisi paremmin harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin. Maakunnat muistuttavat, että juuri harvan asutuksen takia Itä- ja Pohjois-Suomella on Suomen EU-liittymissopimuksen mukainen poikkeava erityisasema.

”Asema tulee lunastaa siten, että se huomioidaan kansallisessa ohjelmarakenteessa sekä alueelle kohdennettavassa rahoituksessa, jonka pitää vastata vähintään nykyistä ohjelmakautta. Itä- ja Pohjois-Suomi ei ole ottamassa tukia muilta pois, vaan haluaa varmistaa liittymissopimuksen mukaisen erityisrahoituksen”, neuvottelukunnat toteavat.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta on vapaaehtoinen toimielin, johon kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajistot, maakuntajohtajat ja kansanedustajat.

Tänä vuonna neuvottelukuntien puheenjohtajamaakuntana toimii Pohjois-Savo. Itä-Suomen neuvottelukuntaa vetää Pohjois-Savo ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntaa Kainuu.

Neuvottelukuntien yhteiskokous pidettiin keskiviikkona 24. huhtikuuta Helsingissä.

IP-Alueen vastauksen voit lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Lisätietoja:

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Seppo Kääriäinen p. 050 511 3086

Maakuntajohtaja Marko Korhonen p. 044 714 2666

Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 714 2648


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 29.4.2019 Maakuntavaltuusto 25.4.2019/pöytäkirja 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS