sunnuntai 15.9.2019
Valtakunnallinen vesiensuojelu kaipaa investointitukea

Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliitot ovat tehneet esityksen ympäristöministeriölle sekä valtiovarainministeriölle valtakunnallisen vesiensuojelun investointituen huomioimisesta tulevassa hallitusohjelmassa. 

Maakuntaliitot esittävät valtakunnallisen viemäröintiohjelman uusimista ja noin 50 miljoonan euron varaamista ohjelman toteuttamiseen tulevalla hallituskaudella. Yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden vesiensuojelu ja huoltovarmuutta edistävät investoinnit toteutttavat valtioneuvoston hyväksymiä vesiensuojeluohjelmia ja Suomen Itämeren suojeluohjelmaa.

Lue maakuntaliittojen esitys kokonaisuudessaan tästä linkistä


Taustaa esitykselle

Valtakunnallinen viemäröintiohjelma (2012–2016) edisti haja-asutusalueiden vesihuoltoa ja paransi merkittävästi jäteveden käsittelyä ympäristön kannalta herkillä alueilla. Hankkeiden ansiosta noin 44 000 ihmisen jätevedet käsitellään nyt asianmukaisesti aiemman paikallisen ja usein puutteellisen käsittelyn sijaan. Viemäröintiohjelman loppuarvioinnin mukaan pienilläkin valtion osuuksilla katsotaan olevan merkittävä vaikutus kuntien ja vesilaitosten vesiensuojeluun tähtäävien siirtoviemäri- ja vesijohtohankkeiden käynnistämisessä. Ilman tukirahaa hankkeet olisivat jääneet yleensä toteutumatta. 

Valtakunnallisen viemäröintiohjelman tuloksia voit lukea Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta tästä linkistä.


Pienten kuntien viemäröintihankkeet ovat julkisen rahoituksen varassa

Monella pienellä kunnalla on tarve nykyaikaistaa jätevedenpuhdistamoa sekä laajentaa viemäriverkostoa haja-asutusalueille. Pienten kuntien taloustilanne kuitenkin tekee tämän mahdottomaksi ilman julkista tukea. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa Toholoammin, Lestijärven ja Kinnulan kunnat eivät edes yhdessä kykene rahoittamaan kunnille välttämätöntä 7,5 miljoonan euron siirtoviemärihanketta ilman julkista tukea.

Lisätietoja: vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, 040 140 8995


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 29.4.2019 Maakuntavaltuusto 25.4.2019/pöytäkirja 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS