keskiviikko 5.8.2020
Itä- ja Pohjois-Suomessa haettavana innovaatioseteleitä puun arvoketjun tuotekehitykseen

Kiinnostaako sinua uudenlainen rahoitus puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin?

Lyhyesti – mistä on kyse:

Mitä: Kokeilu uudenlaisesta rahoitusmallista pk-yritysten ja TKI-organisaatioiden yhteiseen tuotekehitykseen.

Kenelle: Pk-yritykset ja TKI-organisaatiot (vähintään kahdesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta).

Milloin: 4.9.–2.10.2019

Miksi: Voit saada 40 000 €–45 000 €:n arvoisen innovaatiosetelin, joka kattaa 80 prosenttia tuotekehitysprojektin kokonaiskustannuksista. Jäljelle jäävä 20 prosenttia katetaan yksityisestä rahoituksesta, esim. osallistuvan yrityksen palkoista.

Kokeilemme Itä- ja Pohjois-Suomessa uudenlaista rahoitusmallia pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kesken tehtävään tuotekehittämiseen. Rahoitushaun aiheena on puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota.

Esimerkkinä:

- Uudet älykkäät, digitaaliset ratkaisut (uudet sensorit, reaaliaikainen metsäbiomassojen seuranta ja tekoälyn hyödyntäminen puunkorjuussa jne.)

- Puupohjaisten luonnontuotteiden innovaatiot loppukäyttäjille (puurakentaminen, lääkkeet, kosmetiikka, energia, tekstiilit, ruoka, epäorgaaninen kemia jne.)

- Sivuvirtojen parempi hyödyntäminen puun arvoketjussa (hake, sahanpuru, bio-etanoli, biomuovi jne.)

Hakukriteerinä on mm. tuoteinnovaation tietty kehitysvaihe, joka kehitetään projektin aikana yli TRL 6 -tason. TRL 6 -tasolla tuotteen tulee olla jo vähintään testattu asianmukaisessa ympäristössä (technology demonstrated in relevant environment). Jaettavana on 6–7 kappaletta 40 000 €–45 000 €:n arvoisia innovaatioseteleitä, joka kattaa 80% kokonaiskustannuksista. Innovaatioseteli myönnetään pk-yrityksen ja julkisen TKI-organisaation konsortiolle. Konsortiossa tulee olla toimijoita vähintään kahdesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala).

Hae nyt! Rahoitushaku on aukaistu 4.9.2019 ja päättyy jo 2.10.2019!

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät sivuilta elmoenf.eu/hia ja mahdollisiin lisäkysymyksiin saa vastauksen kirjoittamalla kysymyksen englanniksi osoitteeseen elmo@lapinliitto.fi. Huomaathan, että rahoitushaun työskentelykieli on englanti.

Tiedote

Lisätietoja: Teemu Räihä, kehittämispäällikkö, +358 40 138 9058, teemu.raiha(at)keski-pohjanmaa.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 16.6.2020 Maakuntajohtajan viran hakuilmoitus 16.6.2020 Aluesuunnittelupäällikön hakuilmoitus 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS