sunnuntai 5.4.2020
Kaustislainen viulunsoittoperinne ehdolle Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon

Meillä kaikilla on oikeus kotiseutuun. Omaa identiteettiä rakentava ja tukeva ympäristö, tunnistettu kotiseutu, tiivistää yksilön kiinnittymistä asuinseudulle ja lisää maakuntien asukkaiden kiinnostusta osallistua yhteisiin harrastuksiin. Toisaalta kotiseudun erilaisten kulttuuriperintöjen tunnistaminen ja tunnustaminen vähentävät alueella vaikuttavien eri kulttuurien keskinäistä painetta ja helpottavat seudulle muuttavien ihmisten kotoutumista uudelle asuinpaikalleen.

Suomen valtio on esittämässä kaustislaista viulunsoittoa liitettäväksi Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Opetus ­ja kulttuuriministeriö suunnittelee jättävänsä hakemuksen asiasta Unescolle keväällä 2020. Päätös kaustislaisen viulunsoiton liittämisestä luetteloon odotetaan tapahtuvan loppuvuodesta 2021 Unescon aineettoman kulttuuriperinnön komitean vuosittaisessa kokouksessa.

Keski-Pohjanmaan liitto tukee vahvasti aloitetta, jolla Suomi tarjoaa kaustislaista viulunsoittoa ehdolle vuoden 2021 Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleiskokouksen käsittelyyn ja Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Kaustislainen viulunsoitto on koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuisella tavalla elinvoimaisena säilynyt paikallinen kulttuuri-ilmiö, jonka voima on ajan saatossa vain kasvanut paikallisperinteestä valtakunnalliseksi ja kansainvälisestikin tunnustetuksi toiminnaksi ja joka voisi toimia mallina ja innoittajana myös muille maille. Kaustislainen viulunsoittoperinne edustaa Keski-Pohjanmaan juuri niitä elävän kotiseututyön piirteitä, jotka vahvistavat alueen asukkaiden identiteettiä, mutta myös avaavat sitä ulospäin. Näppäri- ja kansantanssitoiminta vihkivät lapset ja nuoret kotiseudun perinteisiin, mutta antavat myös tilaa nuorten omalle luovuudelle ja perinteen edelleen kehittämiselle.

Keski-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymisen tuleville sukupolville sekä aineettoman kulttuuriperinnön suojeluun liittyvän yleisen tietouden kasvattamisen maakunnan eri tasoilla ja toiminnoissa. Aineeton kulttuuriperintö on koko maakunnalle voimavara, josta maakunnan asukkaat hyötyvät sekä alueen vetovoiman että hyvinvoinnin lisääntymisen myötä.

Keski-Pohjanmaan liitto näkee, että kaustislaisen viulunsoiton liittäminen Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vahvistaa maakunnan kulttuurista ja sosiaalista hyvinvointia, lisää alueen vetovoimaisuutta sekä vahvistaa eri yhteisöjen osallisuutta ja omistajuutta maakunnan eri kulttuuritoiminnoissa. Keski-Pohjanmaan liitto myös toivoo, että alueen julkiset ja yksityiset organisaatiot, esimerkiksi kirjastot, oppilaitokset, arkistot ja museot, huomioisivat aineettoman kulttuuriperinnön alueellisena voimavarana ja osallistuisivat elävän perinnön suojelutyöhön resurssiensa mukaan.

Keski-Pohjanmaan liitto on osaltaan sitoutunut edistämään aineettoman kulttuuriperinnön suojelua maakunnassaan ja tuomaan suojelutyön merkityksen esille maakunnallisissa kehittämisohjelmissa ja strategioissa. Keski-Pohjanmaan liitto tulee myös myötävaikuttamassa kulttuuriperinnön suojeluun liittyvän hanke- ja muun kehitystoiminnan edistämiseksi maakunnassamme.


Lisätietoja 

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

Kuva Risto Savolainen


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS