sunnuntai 5.4.2020
Kysely Keski-Pohjanmaan järjestöille ja yhdistyksille

Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja,

Kosti ry:n Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke, joka on yksi maakunnallisista Järjestö 2.0-hankkeista, aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjalaisten järjestöjen ja yhdistysten hyväksi. Hankkeen päätavoitteina on järjestöjen aseman ja toiminnan turvaaminen, järjestökentän toiminnan selkiyttäminen ja viestinnän kehittäminen digitaaliset mahdollisuudet hyödyntäen. Erityisesti pyrimme olemaan järjestöjen ja yhdistysten tukena meneillään olevissa suurissa muutoksissa, joista sote-uudistus tällä hetkellä ajankohtaisimpana, jotta yhdistysten ja järjestöjen tärkeä rooli huomioidaan myös jatkossa. Voidaksemme tarjota alueemme yhdistyksille oikeanlaista tukea ja osataksemme kohdistaa avun oikeisiin tarpeisiin, keräämme nyt tällä kyselyllä ajankohtaista tietoa yhdistysten ja kuntien, yhdistysten ja maakunnan sekä yhdistysten keskinäisen yhteistyön nykytilasta. Samalla kartoitamme myös yhdistystoimintaan soveltuvien tilojen saatavuutta ja toimivuutta. Tarkoituksemme on saavuttaa kattavaa tietoa koko Keski-Pohjanmaan yhdistyskentästä. Tästä syystä onkin tärkeää, että juuri sinä vastaat kyselyyn ja kerrot oman yhdistyksesi tilanteesta.

Kysely on yhdistyskohtainen ja siihen vastaaminen edellyttää tietämystä yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta. Toiveemme on, että vastaukset antaisi henkilö, joka parhaiten tuntee yhdistyksen toiminnan. Käytämme kyselyssä sanaa yhdistys, jolla kuitenkin viittaamme kaikkiin kolmannen sektorin toimijoihin. Vastausaikaa on 13.3.2020 saakka. Tämä kysely on jatkoa keväällä 2018 ja 2019 toteutetuille kyselyille.

Kiitos arvokkaista vastauksistasi! Pääsemme niiden avulla lähemmäs hyvinvoivaa ja tasa-arvoista Keski-Pohjanmaata.

Mikäli sinulla on kysyttävää kyselystä tai hankkeesta, voit olla yhteydessä järjestöagentti Nora Birkmaniin, nora.birkman@siltakokkola.fi ja puh. 0401429157.

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/LjGDTiCxV2Gu9Sjr5

Enkät för föreningar och organisationer i Mellersta Österbotten

Bästa Mellersta Österbottens förenings- eller organisationsrepresentant,

Kosti rf:s Föreningarna med i förändringen i Mellersta Österbotten -projekt, som är en av de lanskapliga Järjestö 2.0-projekten, började hösten 2017 sin verksamhet för landskapets föreningar och organisationer. Projektets främsta mål är att säkra föreningarnas position och verksamhet, förtydliga föreningsfältets verksamhet och utveckla kommunikationen med hjälp av digitala möjligheter. Vi strävar specifikt efter att stöda föreningarna och organisationerna under dom pågående stora förändringarna, varav social- och hälsovårdsreformen är den just nu mest aktuella, så att föreningarnas och organisationernas viktiga roll tas i beaktande även i fortsättningen. För att vi ska kunna erbjuda rätt typ av stöd och kunna rikta stödet till rätt behov, samlar vi nu med hjälp av denna enkät aktuell information om samarbetet mellan föreningar och kommuner, föreningar och landskap samt föreningarnas ömsesidiga samarbete. Samtidigt kartlägger vi även tillgängligheten av lokaler anpassade till föreningsverksamhet, samt lokalernas fungerande. Vårt mål är att uppnå omfattande information om hela Mellersta Österbottens föreningsfält. Av denna orsak är det väldigt viktigt att just du svarar på enkäten och berättar om din förenings situation.

Enkäten besvaras skiljt för varje förening, och besvarandet förutsätter kunskap om föreningens verksamhet och styrelse. Vi önskar att enkäten besvaras av den person som bäst är insatt i föreningens verksamhet. Den egna föreningens handlingsprinciper bör tas i beaktande i svaren. Vi använder ordet förening i enkäten, men syftar ändå på alla tredje sektorns aktörer. Svarstiden pågår till den 13.3.2020. Denna enkät är en uppföljning till enkäterna som genomfördes våren 2018 och 2019.Tack för dina värdefulla svar! Med hjälp av dem kommer vi närmare en välmående och jämlik Mellersta Österbotten.

Ifall du har frågor gällande enkäten eller projektet, kan du kontakta organisationsagent Nora Birkman per e-post nora.birkman@siltakokkola.fi eller per telefon på telnr. 0401429157.

Länk till enkäten: https://forms.gle/8N45rKefksLzpKcC9


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS