sunnuntai 5.4.2020
Keski-Pohjanmaan liiton matkailustrategiatyö käynnistyi

Keskiviikkona 29.1. Keski-Pohjanmaan liiton tiloissa kokoontui pieni ryhmä toimijoita pohtimaan, miten ja millaisessa muodossa liiton matkailustrategiatyö tulisi käynnistää. Ensimmäisen tilaisuuden kokoonpano koostui lähinnä Pohjanmaan kauppakamarin palveluvaliokunnan jäsenistä, mutta toiminnan nyt käynnistyttyä tarkoituksena on toimijapohjan laajentaminen kattamaan maakunnan matkailuinfrastruktuuri mahdollisimman laajalla skaalalla. ”Tässä alkuvaiheessa kauppakamarin palveluvaliokunta oli maakuntajohtajan pyynnöstä suostunut olemaan minulle sparraajan roolissa. Nyt, kun strategiatyö pikkuhiljaa lähtee etenemään, tulen luonnollisesti pyytämään myös kunta- ja julkisen sektorin toimijoita, matkailuyrittäjiä ja muita sidosryhmiä toimintaan mukaan. Tarkoituksena ei ole tehdä tästä pienen piirin juttua, vaan sitouttaa maakunnan tekijät yhteiseen suunnitelmaan. Tämä ei palvelisi pelkästään matkailusektoria, vaan tukee myös laajempaa maakunnan mainetyötä ja brändikehitystä”, toteaa joulukuussa työssään aloittanut suunnittelija Johannes Aalto, jonka tehtäviin strategian luominen yhtenä osasena kuuluu.

Kokouksessa mietittiin lähtökohtia strategialle, sen lopputulemaa sekä muita matkailusektorin haasteita ja tarpeita Keski-Pohjanmaalla. Moni toimijoista piti yhteistyön tukemista yhtenä päätukijalkana maakunnalliselle matkailustrategialle. Tämän lisäksi tapahtumatuotannon ja erilaisten majoituspalveluiden kehittämistä pidettiin tärkeinä momentteina. Palaverissa pohdittiin myös esimerkiksi saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamista ja niiden merkitystä sekä digitaalisten ympäristöjen hyötykäyttöä matkailussa. Yleisellä tasolla keskusteltiin vielä strategian tavoitteiden selkeyden varmistamisesta ja siitä, miten Keski-Pohjanmaalla voitaisiin houkutella ns.ohi menevää matkustajaliikennettä.

Maakunnan temaattisten matkailukärkien koettiin rakentuvan erityisesti alueella kukkivan elävän kulttuuriperinnön varaan. Kaustislaisen viulunsoiton noustessa todennäköisesti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, pitää maakunnan ulosmitata tästä mahdollisuudesta ja Kaustisen pitkäjänteisestä työstä maksimaalinen hyöty myös maakuntatasolla. Vahvan kulttuuriperinnön lisäksi maakunnan vahvuuksiksi katsottiin myös luonto & erämatkailu, Salamajärven kansallispuiston vetovoiman avustamana.

Seuraavaksi edessä on konkreettisen kirjoitus- ja suunnittelutyön aloitus sekä laajemman osallistujapohjan mukaan ottaminen työhön.

Lisätietoja:

suunnittelija Johannes Aalto

johannes.aalto@keski-pohjanmaa.fi

+ 358 40 138 9031


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS