torstai 2.4.2020
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 17.2.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 17.2.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen helmikuun kokouksessa keskeisiä käsiteltyjä asioita olivat vuoden 2019 tilinpäätös, viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen rakennerahastokauden hankkeet sekä tulevan ohjelmakauden 2021 – 2027 alueellisen ja kansallisen valmistelun tilanne. Tämän lisäksi asialistalla oli mm. Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020. Kokouksessa maakuntahallitus päätti myös maakuntahallituksen edustajista eri toimielimiin ja työryhmiin aina seuraaviin kuntavaaleihin 2021 asti. Ajankohtaiskatsauksessaan vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen kävi läpi mm. tulevan koheesiokauden neuvottelujen tilannetta.

Vuoden 2019 tilinpäätös

Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle vahvistettavaksi. Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden 2019 tulos on 223 951,06 euroa. Peruspääoma 31.12.2019 oli 439 820,23 euroa. Vuoden 2019 ylijäämä siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen ja alueellinen valmistelu

Kansallisella tasolla seuraavan rakennerahastokauden valmisteluja johtaa työ- ja elinkeinoministeriö. Alueellinen valmistelu tapahtuu kahdella suuralueella, Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla. Toimintaa tällä tasolla koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Jokainen maakuntien liitto vastaa aluekehitysviranomaisena alueensa sidosryhmien osallisuudesta. Keski-Pohjanmaalla mukana valmistelussa on myös mm. maakunnan yhteistyöryhmä ja maakuntaohjelman työryhmiä.

Ohjelmakauden 2021+ kansallisessa ja alueellisessa valmistelussa kootaan parhaillaan rakennerahasto-ohjelman luonnosta komissiolle esitettäväksi. Luonnos on valmisteltu ministeriöissä ja alueilla työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Ministeriö on toimittanut alueiden kommenttien perusteilla päivitetyn luonnoksen 3 kommentoitavaksi alueille helmikuussa. Tämän lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomen suuralue on toimittanut ministeriöön luonnoksen harvaan asutun alueen erityistoimista (NSPA) tulevalla ohjelmakaudella.

Keskeiset painopisteet ohjelmaluonnoksessa ovat:

1) pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja digitalisaation parantaminen ml. pk-yritysten toimintaympäristöä tukevat elinkeinoelämälähtöiset laajakaista- ja liikenneinfrainvestoinnit harvaan asutuilla alueilla,

2) vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä,

3) elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantaminen ja TKI-verkostotyön edistäminen,

4) jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaannon edistäminen työn ja osaamisen murroksessa,

5) työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen ja

6) haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Näiden tavoitteiden lisäksi ohjelmaan sisällytetään oma kokonaisuus Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen erityistoimille. Strategia täsmentää Itä- ja Pohjois-Suomen harvan asutuksen erityismäärärahan käyttöä. Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutun alueen erityistoimien tavoitteena on maakuntien työllisyysasteen, T&K-panostusten ja koulutus- ja osaamistason nosto sekä yhteiskunnan hiilineutraalisuuden edistäminen.

Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja on nähtävissä sivuiltamme tästä linkistä.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS