torstai 2.4.2020
Keski-Pohjanmaan liitto hakee aluesuunnittelupäällikön viransijaista

Keski-Pohjanmaan liitto hakee aluesuunnittelupäällikön viransijaista ajalle 1.3.-30.6.2020. Viranhoito saattaa jatkua em. ajan jälkeenkin.

Aluesuunnittelupäällikön keskeiset tehtävät ovat alueiden käytön suunnittelu, maakuntakaavoitus ja merialuesuunnittelu, liikennejärjestelmän kehittäminen sekä paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi aluesuunnittelupäällikön tehtäviin kuuluu rakennerahastohankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä. Aluesuunnittelupäällikkö kuuluu liiton johtoryhmään.

Aluesuunnittelupäällikön tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta kaavoituksesta ja yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta, paikkatietojärjestelmien tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Ammatinhallinta edellyttää lisäkoulutusta, jatkuvaa tehtäväalakohtaisen tiedon ylläpitokoulutusta ja uuden tiedon hankintaa itsenäisesti.

Viransijaisuuteen valitulta edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää ja toisen vähintään tyydyttävää taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös englannin kieltä.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Viransijaisuus täytetään 16.3.2020 alkaen, tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa. Ennen viransijaisuuden vastaanottamista on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoittavine todistuksineen osoitetaan Keski-Pohjanmaan liitolle ja toimitetaan 11.3.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi. tai paperilla osoitteeseen Keski-Pohjanmaan liitto Rantakatu 14, 67100 Kokkola.

Lisätietoja antavat:

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh. 040 140 8995

hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 040 138 9048


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS