torstai 2.4.2020
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 23.3.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 23.3.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli maaliskuun kokouksessaan mm. vuoden 2019 henkilöstöraporttia, merialuesuunnitelman valmistelutilannetta sekä 5. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen kuulemisessa annettuja vastineita. Kokous järjestettiin etäkokouksena Teams-palvelua käyttäen.

Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen: ”Kokous etäjärjestelyistä huolimatta saatiin toteutettua hyvin. Maakuntahallituksen jäsenet olivat ilahtuneita etäkokousjärjestelyjen sujuvuudesta. Asiat käsiteltiin huolella ja päätökset olivat harkittuja. Hyvä niin!

5. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen

Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli viranomaislausunnolla 18.12.2019 – 22.1.2020. Lausuntoja annettiin 31 kappaletta ja ne keskittyivät pääosin kaava-/merkintäteknisiin muutoksiin, suunnittelumääräysten täsmentämiseen ja kaavaselostuksen täydentämiseen. Varsinaisia kaavakarttaan kohdistuvia muutoksia ei tullut. Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen valmistelua siten, että 5. vaihemaakuntakaava voitaisiin hyväksyä keväällä 2021.

Merialuesuunnitelmien valmistelutilanne

Keski-Pohjanmaan liitto laatii yhdessä Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Lapin liiton kanssa lakisääteisen merialuesuunnitelman Pohjoiselle Selkämerelle, Merenkurkulle ja Perämerelle. Suunnitelma on yksi kolmesta Suomen merialueille laadituista suunnitelmista ja tarkasteltavia sekä yhteensovitettavia toimialoja ovat mm. energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistys, luonnonsuojelu ja maanpuolustuksen tarpeet. Suunnitelmaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville 18.5. – 17.6.2020 väliseksi ajaksi. Tavoitteena on, että suunnitelmaehdotus viedään maakuntavaltuuston päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana.

Henkilöstöraportti vuodelta 2019

Vuoden 2019 lopussa Keski-Pohjanmaan liitossa työskenteli 17 henkilöä. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli 14 ja määräaikaisten kolme. Eläkkeelle liiton palveluksesta vuonna 2019 siirtyi yksi henkilö. Sairauspoissaolopäivien määrä laski merkittävästi vuonna 2019 (168) verrattuna vuoteen 2018 (458) ollen alle 10 päivää yhtä työntekijää kohden.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS