maanantai 6.7.2020
Koronavirusepidemian vaikutuksia rakennerahastotoimintaan Keski-Pohjanmaan liiton hankkeissa

Elämme koronavirusepidemian vuoksi poikkeuksellisia aikoja myös hankkeiden toteuttamisen kannalta. Olemme koonneet tähän tiedotteeseen tähän mennessä hallintoviranomaiselta saamaamme ohjeistusta asioista, jotka tulee huomioida hankkeiden toteuttamisessa epidemian aikana. Ohjeistus on laadittu EAKR-hankkeiden toteuttamisen näkökulmasta. Luonnollisesti tilanne elää ja ohjeistukset saattavat vielä tämän tiedotteen jälkeen tarkentua.

Keski-Pohjanmaan liitto tulee tiedottamaan ja välittämään aktiivisesti tietoa hankkeiden toteuttamiseen liittyvissä asioissa, joten liiton kotisivujen ja Facebook-sivujen säännöllinen seuraaminen on tärkeää.

Hankkeiden toteuttaminen jatkuu, mutta tilanteen niille asettamissa rajoissa. Mikäli hankkeen toimintaympäristön muutos tai epidemian aiheuttamat rajoitukset asettavat tarpeen hankesuunnitelmasta poikkeamiselle, niin hanketoteuttajien tulee olla viipymättä yhteydessä hankkeen valvojaan, jotta mahdollisen muutoshakemuksen ja -päätöksen tarve voidaan arvioida, aivan kuten normaaleissakin muutostilanteissa.

Mikäli teillä tulee kysymyksiä hankkeiden toteuttamiseen ja muutostarpeisiin liittyen, niin olkaa rohkeasti yhteydessä hankkeenne valvojaan.

Palkka-, tapahtuma- ja matkakustannusten tukikelpoisuus

Alun perin hankepäätöksen mukaisten, koronaviruksen COVID-19 takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia. Jos poikkeustilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat erityisen suuria tai tilanne on muutoin tulkinnanvarainen, tulee tuensaajan olla yhteydessä välittävään toimielimeen.

Koronaviruksen aiheuttamien toimintarajoitteiden takia hankkeen toteuttaminen voi jäädä suunniteltua vähäisemmäksi, tai jopa estyä tilapäisesti kokonaan, esim. vanhusten parissa tehtävä työ. Perustelluista syistä hankesuunnitelmiin tai toteutusaikojen jatkamisiin voidaan tehdä muutoksia. Huomaattehan, että muutospäätöstarve voi koskea myös sellaisia tilanteita, joissa esim. osa riskiryhmään kuuluvan tai etätöissä olevan työntekijän työtehtävistä hoidetaan toisen hanketyöntekijän toimesta, eli poiketaan hankesuunnitelman mukaisista tehtävänkuvista.

Hanketyöntekijöiden osalta noudatetaan samoja sääntöjä ja työnantajavelvollisuuksia kuin muidenkin organisaation työntekijöiden osalta. Työantaja voi päättää myös hanketyöntekijän osalta esimerkiksi lomautuksista. Jos menettelyihin tulee lainsäädännössä muutoksia, toimitaan niiden mukaisesti.

Tekemättömästä työstä ei voi maksaa palkkaa – hankkeissakaan.

Hankkeessa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtuma

On syytä muistaa, että hankkeiden tulee nyt käyttää harkintaa kaiken asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin. Tilaisuuksia voidaan harkinnan mukaan järjestää eri tavoin etäyhteyksien avulla. Osallistujat tulisi dokumentoida myös verkkotilaisuuksissa. Erikseen on todettava, että henkilötunnusta ei saa pyytää.

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Poikkeavassa tilanteessa on syytä huomioida, että hankkeisiin sitoutuneiden yritysten mahdollisuus osallistua hankkeiden toimenpiteisiin sekä rahoittamiseen voi olla rajoittunut. Tällä voi olla vaikutuksia myös hankkeen rahoitussuunnitelmaan. Mahdollisista muutostarpeista hankkeen rahoitussuunnitelmaan on oltava yhteydessä hankkeen valvojaan.

Niille hankkeille, joille on hankepäätöksellä myönnetty ennakkoa, voidaan ennakkoa myöntää ja maksaa voimassa olevan lainsäädännön mukaan enintään 30 % hankkeelle myönnetystä tuesta. Tämän osalta ei ole tapahtunut muutoksia.

Hankesuunnitelman muutokset, jatkoaika ja lisärahoitus hankkeille

Kuten normaalissakin tilanteessa, kaikki muutosesitykset hankkeelle hyväksyttyyn suunnitelmaan, toteutusaikaan ja rahoitukseen tulee perustella ja hyväksyttää rahoittajalla. Muutokset hyväksytään muutospäätöksellä rahoittajan harkinnan mukaan, mikäli muutoksen tekeminen on mahdollista ja perustelua.

Pyrimme olemaan joustavia hankkeille myönnettävän lisäajan suhteen, mutta tällä hetkellä voimassa olevan ohjeistuksen mukaan hankkeiden tulee edelleen päättyä elokuun 2023 loppuun mennessä.

Toivomme teidän olevan yhteydessä hankkeiden valvojiin myös mahdollisista lisärahoitustarpeista, mutta huomioittehan, että koska ohjelmakausi on lopuillaan, olemme sitoneet käytettävissä olevan myöntövaltuuden lähes kokonaan. Siksi mahdollisuutemme myöntää hankkeille lisärahoitusta edes perustellusta syystä on rajallinen.

Muuta huomioitavaa

Lähes kaikki hankkeistamme toimivat läheisessä yhteistyössä yrityskentän kanssa. Tämän vuoksi suosittelemme teitä perehtymään myös Team Finland -verkoston yrityksille tarjoamiin palveluihin koronavirustilanteessa. Tietoa palveluista löytyy alla olevan linkin takaa.

https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Teemu Räihä

+358 40 138 9058, teemu.raiha@keski-pohjanmaa.fi

Keski-Pohjanmaan liiton Facebook-sivut


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 16.6.2020 Maakuntajohtajan viran hakuilmoitus 16.6.2020 Aluesuunnittelupäällikön hakuilmoitus 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS