lauantai 6.6.2020
Kannanotto: Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella tulee jatkossakin olla Taiteen edistämiskeskuksen toimipiste

Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella tulee jatkossakin olla Taiteen edistämiskeskuksen toimipiste, todetaan kolmen pohjalaismaakunnan kannanotossa. Lisäksi taiteen edistämiskeskuksen tulee toimia alueella yhteistyöhakuisemmin ja osallistua näkyvämmin alueelliseen kehittämistyöhön.

- Katsomme, että Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella sijaitsevaan toimipisteeseen tulee sijoittaa suunnittelija ja vähintään kaksi läänintaiteilijaa. Lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen tulee keskustella aluettamme koskevista asioista alueemme toimijoiden kanssa jo asioiden valmisteluvaiheessa, toteaa Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki.

Uudistettu laki Taiteen edistämiskeskuksesta astui voimaan 1.1.2013. Kuitenkin uuden sääntelyn mukainen toiminta näyttää edistäneen taiteen ja kulttuurin kehitystä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa huomattavasti vähemmän kuin toiminta aiemman sääntelyn ollessa voimassa.

Tällä hetkellä Taiteen edistämiskeskuksella on toimipiste Vaasassa, ja siellä työskentelee vain yksi suunnittelija. Esimerkiksi yhtään läänintaiteilijaa tai muuta henkilökuntaa ei ole sijoitettuna Vaasan toimipisteeseen. Sen sijaan Pohjanmaan taidetoimikunnan esittelijänä toimiva erityisasiantuntija työskentelee Oulun toimipisteessä.

- Myös keskusteluyhteys Taiteen edistämiskeskuksen kanssa on alueellamme tällä hetkellä varsin ohut. Lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen osallistuminen alueen kehittämiseen yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa on ollut vähäistä, Tarja Hautamäki huomauttaa.

Kannanotto on toimitettu Taiteen edistämiskeskuksen johtajalle, Pohjanmaan taidetoimikunnalle, Taiteen edistämiskeskuksen Vaasan toimipisteelle, opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Vaasan vaalipiirin kansanedustajille. Sen ovat allekirjoittaneet Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella toimivat maakuntien liitot ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Lisätietoja:

Tarja Hautamäki, kulttuuripäällikkö, Pohjanmaan liitto

tarja.hautamaki@obotnia.fi, puh. +358 44 723 5007

Hanna Hangasluoma, kulttuuripäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto

hanna.hangasluoma@etela-pohjanmaa.fi, puh. +358 40 751 5610

Kai-Eerik Känsälä, kulttuurikoordinaattori, Keski-Pohjanmaan liitto

kai-eerik.kansala@keski-pohjanmaa.fi, puh. +358 40 138 9038


Ställningstagande:

Centret för konstfrämjande bör fortsättningsvis ha ett verksamhetsställe i verksamhetsområdet för Österbottens konstkommission

Centret för konstfrämjande fortsättningsvis bör ha ett verksamhetsställe i verksamhetsområdet för Österbottens konstkommission. Det konstaterar tre österbottniska landskap i ett ställningstagande. Dessutom bör Centret för konstfrämjande vara mer samarbetsinriktat i området och axla en mer framträdande roll i det regionala utvecklingsarbetet.

– Vi anser att en planerare och minst två länskonstnärer bör placeras på det verksamhetsställe som finns i verksamhetsområdet för Österbottens konstkommission. Dessutom bör Centret för konstfrämjande diskutera ärenden som gäller vårt område med aktörerna i regionen redan när ärenden bereds, konstaterar Tarja Hautamäki, kulturchef vid Österbottens förbund.

Den reviderade lagen om Centret för konstfrämjande trädde i kraft den 1 januari 2013. Verksamheten enligt de nya bestämmelserna om Centret för konstfrämjande förefaller ändå att ha främjat utvecklingen av konst och kultur i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i avsevärt lägre grad än vad som var fallet när den tidigare lagstiftningen var i kraft.

För närvarande har Centret för konstfrämjande ett verksamhetsställe i Vasa, och där arbetar bara en planerare. Till exempel är ingen länskonstnär eller annan personal stationerad på verksamhetsstället i Vasa. Den specialsakkunniga som är föredragande i Österbottens konstkommission arbetar på verksamhetsstället i Uleåborg.

– Också den direkta kontakten med Centret för konstfrämjande är för närvarande mycket tunn i vårt område. Dessutom har Centret för konstfrämjandes engagemang i utvecklingen av regionen tillsammans med andra regionala aktörer varit begränsat, påpekar Tarja Hautamäki.

Ställningstagandet har sänts till direktören vid Centret för konstfrämjande, Österbottens konstkommission, Centret för konstfrämjandes verksamhetsställe i Vasa, undervisnings- och kulturministeriet samt riksdagsledamöterna i Vasa valkrets. Det har undertecknats av landskapsförbunden i verksamhetsområdet för Österbottens konstkommission och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Ytterligare information:

Tarja Hautamäki, kulturchef, Österbottens förbund

tarja.hautamaki@obotnia.fi, tfn +358 44 723 5007

Hanna Hangasluoma, kulturchef, Södra Österbottens förbund

hanna.hangasluoma@etela-pohjanmaa.fi, tlfn. +358 40 751 5610

Kai-Eerik Känsälä, kulturkoordinator Mellersta Österbottens förbund

kai-eerik.kansala@keski-pohjanmaa.fi, tlfn. +358 40 138 9038


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS