lauantai 6.6.2020
Voimaa maakunnan toipumiseen koronavirustilanteesta - Keski-Pohjanmaan liitto käynnistää selvitystyön koronaviruksen vaikutuksista

Keski-Pohjanmaalla on jo jonkin aikaa ollut toiminnassa maakunnan keskeisten toimijoiden foorumi, jossa tiiviissä yhteistyössä pohditaan koronavirustilanteen vaikutuksia kuntiin, elinkeinoelämään, sosiaali- ja terveyshuoltoon sekä maakunnan asukkaisiin.

Foorumin toimijat kokoontuivat tiistaina 14.4.2020 Keski-Pohjanmaan liiton vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen johdolla analysoimaan koronatilanteen vaikutuksia maakuntaan. Etäkokoukseen osallistui kuntien ja kaupunkien edustajia, ELY-keskuksen väkeä sekä mm. alueellisten kehitysyhtiöiden ja kansallisten toimijoiden kuten Business Finlandin ja Finnveran toimijoita sekä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien ja Pohjanmaan kauppakamarin edustajia.

Kokouksessa etsittiin ja löydettiin ratkaisumalleja myös siihen, miten valtioneuvoston ansiokkaat tukirahoitusmallit saataisiin hyödynnettyä parhaalla tavalla. Lähipäivinä aukeavatkin sähköiset hakulomakkeet yksinyrittäjille suunnattua tukea varten mm. Kokkolanseudun Kehitys Oy:n ja Kaustisen seutukunnan sekä Kannuksen kaupungin sivustoilla. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien nettisivuilta löytyvät koordinoidusti jokaisen maakunnan kunnan hakutiedot linkkeineen. Kehitysorganisaatiot ja kunnat järjestävät myös mm. webinaareja hakuprosessista ja pyrkivät muutenkin tukemaan maakunnan pk-sektoria ja yksinyrittäjiä näinä haastavina aikoina.

Tämän lisäksi kokouksessa päätettiin seuraavista askelista eteenpäin. Näitä tulevat olemaan mm. koulutustarjonnan selvittäminen lomautusuhan alla oleville sekä aktiivinen viestintä vastuualueiden ja tarpeiden mukaan.

Keski-Pohjanmaan liitto haluaa omalla panoksellaan olla vahvasti mukana edesauttamassa maakunnan selviämistä koronaviruksen vaikutuksista sekä siten edistää maakunnan elinvoimaisuuden kehittämistä vaikeiden aikojen yli. Keski-Pohjanmaan liitossa tullaankin käynnistämään selvitystyö koronaviruksen ja sen aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten lieveilmiöiden vaikutuksista maakunnan elinkeinoelämään, kuntiin, sosiaali- ja terveysalaan sekä maakunnan asukkaisiin. Selvitystyö tukee myös valmistautumista mahdollisiin tuleviin riskiskenaarioihin.

Keski-Pohjanmaan liiton johtaman verkoston seuraava kokous on tarkoitus järjestää huhtikuun loppupuolella.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS