lauantai 6.6.2020
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 20.4.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 20.4.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen huhtikuun kokouksen asialistalla olivat mm. alkuvuoden toiminnan ja talouden osavuosiraportti, Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden alkuvuoden tilanne, Keski-Pohjanmaan digitukihankkeen tilanne, valtiovarainministeriön Keski-Pohjanmaan liittoon toteuttaman seurantatarkastuksen johtopäätökset sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan suunniteltu käyttö maakunnan kehittämiseen. Tämän lisäksi kokouksessa käsiteltiin tuttuun tapaan ajankohtaisia asioita maakuntajohtajan antamassa ajankohtaiskatsauksessa.

Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-3/2020

Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 toiminta tammi-maaliskuun aikana toteutui pääosin toimintasuunnitelmassa 2020–2022 suunnitellulla tavalla. Toiminnan tulokset osavuosiraportointikaudella olivat odotetut eikä merkittäviä poikkeamia tulosodotuksiin ilmennyt, pl. maaliskuussa Suomeen jalkautuneen koronavirustilanteen (COVID-19) aiheuttamat vaikutukset. Keski-Pohjanmaan liiton rahoitustulos näyttää tammi-maaliskuun toiminnan perusteella 49 914 euron ylijäämää.

Koronavirustilanteen vaikutukset maakunnan kuntien, elinkeinoelämän ja ihmisten toimintaan ja toimintakykyyn ovat olleet jo nyt merkittävät. Virustilanteen negatiiviset vaikutukset maakunnassa tulevat ulottumaan jopa vuosien päähän, mikäli virustilanteen vaikutukset Suomessa pitkittyvät eikä yhteiskunnassa päästä nopean toipumisen tielle.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan käyttö Keski-Pohjanmaalla

Valtioneuvosto päätti 19.3.2020 istunnossaan jakaa kaikille maakunnille yhteensä 6 500 000 euroa käytettäväksi omaehtoiseen kehittämiseen maakunnissa. Liittojen harkinnan mukaan osa rahoituksesta voidaan käyttää myös koronavirusepidemian aluekehitykseen kohdistuneista haittavaikutuksista toipumiseen. Keski-Pohjanmaan saama rahoitus tästä määrärahasta on 215 000 euroa.

Keski-Pohjanmaalla saatua rahoitusta on suunniteltu käytettävän erityisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin hankkeisiin, kuten ilmastoasiat ja kuntien elinvoima, mutta myös toimenpiteisiin, joilla edistetään koronavirustilanteen vaikutusten hillitsemistä ja virustilanteesta toipumista maakunnassa. Määrärahasta tuetaan myös pienimuotoisia (5 000-10 000 euroa) hankkeita, jotka luovat esimerkiksi elinkeinoelämän potentiaalia maakunnan kehittämiseksi ja vahvistavat maakunnan asukkaiden osallisuutta.

Järjestelmätarkastuksen seurantatarkastus Keski-Pohjanmaan liitossa

Valtionvarainministeriön Controller -toiminto teki rakennerahastotoiminnan hallinto- ja valvontajärjestelmän seurantatarkastuksen Keski-Pohjanmaan liittoon tammikuussa 2020. Raportti tarkastuksesta saatiin maaliskuussa. Seurantatarkastus oli jatkumoa keväällä 2019 toteutetulle järjestelmätarkastukselle. Jo tuolloin näkyivät vuonna 2018 alkaneiden määrätietoisten rakennerahastotoiminnan kehitystoimenpiteiden vaikutukset, kun liitto saavutti arvioinnin kahdeksasta eri osa-alueesta seitsemässä parhaan tai toiseksi parhaan tason.

Tämänkin kevään seurantatarkastuksen tulokset olivat myönteiset. Kohteena oli kolme välittävän toimielimen toimintaan liittyvää keskeistä vaatimusta, joista kahden osalta valtiovarainministeriö arvioi Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastohallinnoinnin olevan ylimmällä tasolla 1 (toimii hyvin, parannuksia ei tarvita). Kolmannen arvioidun vaatimuksen osalta arvio asettui toiseksi ylimmälle tasolle 2 (toimii, joitain parannuksia tarvitaan).

Joitain parannustarpeita esiintyi lähinnä maksatustarkastuksen ja varmennusten dokumentoinnissa sekä tarkastustavan kuvaamisessa. Saatu palaute on otettu huomioon Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnan maksatuksen hallinnoinnin kehittämisessä ja toimintaa parannetaan edelleen.

Digitukihanke

Valtionvarainministeriön rahoittama Digituen alueellinen koordinointi Keski-Pohjanmaalla (Dial Keski-Pohjanmaa) -hanke aloitti toimintansa maakunnassa helmikuussa 2020. Hanke jatkuu suunnitelman mukaisesti 31.10.2020 saakka.

Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa digituen tarvetta ja tarjontaa sekä kehittää alueen digituen saatavuutta. Lopputulemana Keski-Pohjanmaalle muodostuu hankkeen myötä maakunnallinen digituen verkosto ja malli, jolla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja pysyvyys alueella.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

digitukihankkeen osalta hankkeen projektipäällikkö Asko Eerola +358 44 772 7877


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS