keskiviikko 5.8.2020
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 18.5.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 18.5.2020

Kevään viimeisessä Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokouksessa kantavina teemoina olivat pohjoinen yhteistyö, Euroopan aluekehitysrahaston hankehakujen uudelleen suuntaaminen ja työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan liitolta pyytämä lausunto alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Tämän lisäksi kokouksessa valittiin ehdokkaat valtion ja Pohjanmaan taidetoimikuntiin.

Arctic Investment Platform (AIP) -hanke

Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yhteistyö on tiivistynyt viime vuosina arktisen alueen merkityksen kasvaessa globaalisti. AIP-hanke tukee pohjoisten harvaan asuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä, ja yhteisymmärrysasiakirja vahvistaa maakuntien tahtotilaa investointiyhteistyön jatkamisesta ja kehittämisestä pohjoisten alueiden tarpeisiin. Sopimus tuodaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi myöhemmin.

Keski-Pohjanmaan liiton lausunto liittyen alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamiseen

Työ ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Keski-Pohjanmaan liitolta lausuntoa alueiden kehittämiseen liittyvien säädösten uudistamisesta. Keski-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan tuonut esille useita lakiehdotuksiin liittyviä huomioita ja yksityiskohtaisia korjausehdotuksia säädösluonnosten edelleen kehittämiseksi.

Keski-Pohjanmaan liitto mm. edellyttää, että lainsäädösten kirjaukset vahvistavat aluekehittämisjärjestelmän aluelähtöisyyttä eikä maakunnan liittojen roolia tai itsenäisyyttä aluekehitysviranomaisina tule heikentää. Keski-Pohjanmaan liitto näkee myös tärkeänä, että maakuntien välistä yhteistyötä tuetaan lainsäädännön avulla.

Myös maakuntaliittojen vastuu alueellisten suunnitelmien valmistelusta, kuten pitkän aikavälin strategiset kehittämislinjaukset ja alueelliset rahoitussuunnitelmat tulee säädellä laintasoisesti ja laatia jatkossakin maakunnan liittojen johdolla.

Valmisteilla olevan lain perustelumuistiossa on esitetty maakunnan liitoille nykyistä enemmän kustannusvastuuta välittävän toimielimen tehtävien hoitamisesta. Keski-Pohjanmaan liitto näkee kuitenkin erittäin tärkeänä sen, että välittävän toimielimen tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kulut katetaan pääosin hallintoviranomaisen toimintaan osoittamalla rahoituksella.

Euroopan aluekehitysrahaston hankehakujen uudelleen suuntaaminen

Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteena on ollut nostattaa vähähiilisyyttä tukevien hankkeiden osuutta rahoitetuista hankkeista kahden edellisen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankehaun aikana. Kansallisesti vähähiilisten hankkeiden osuus onkin jo viime vuosien työn ansiosta tavoitetasolla. Koronavirusepidemia on luonut painetta muuttaa maakunnassa hankerahoitukselle asetettuja tavoitteita sen suuntaiseksi, että Keski-Pohjanmaan liitto voi tarvittaessa käyttää EAKR-rahoitusta myös koronakriisin synnyttämän rakennemuutoksen hoitoon liittyvien kehittämishankkeiden rahoittamiseksi, rakennerahasto-ohjelman painotukset huomioiden.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 16.6.2020 Maakuntajohtajan viran hakuilmoitus 16.6.2020 Aluesuunnittelupäällikön hakuilmoitus 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS