keskiviikko 5.8.2020
Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteen tulevaisuus on turvattava

Kokkola–Pietarsaaren lentoliikenteen eturyhmä kokoontui 20.5.2020 käsittelemään Finnairin maanantaina julkaisemia tietoja, joiden mukaan Finnair ei lennä lokakuun loppuun saakka viiteen kotimaan kohteeseen, joihin lukeutuu myös Kokkola-Pietarsaaren lentokenttä. Eturyhmän kokouksessa olivat mukana myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kokkola-Pietarsaaren alue on yksi Suomen merkittävimmistä vientiteollisuuden keskittymistä. Lentoyhteys on alueelle kriittisen tärkeä. Toimivat lentoyhteydet ovat merkittävä osa myös alueen matkailun kehittämistä. Eturyhmä näkeekin äärimmäisen tärkeänä, että Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteen tulevaisuus turvataan ja lentoliikennettä kehitetään aluetalouden tarpeiden pohjalta, kokonaiskansantaloudelliset vaikutukset tunnustaen. Valtiovallan toimenpiteet Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteen turvaamiseksi ovat aivan oleellisia.

Myös alueen omilla toimenpiteillä on merkitystä. Lähes 200 000 ihmisen talousalue ja elinkeinoelämä voivat osoittaa säännöllisen lentoliikenteen tarpeellisuuden Finnair Oyj:lle riittävällä ja tulevaisuuteen ulottuvalla matkustajakysynnällä koronavirustilanteen ja sen aiheuttamien rajoitusten hellittäessä. Alueella tuleekin selvittää lentoliikenteen tarvetta syksystä 2020 alkaen sekä pohtia keinoja riittävän lentoliikennekysynnän varmistamiseksi ja matkustajamäärien kasvattamiseksi. Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohalli, Kosek ja Concordia yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien sekä Pohjanmaan Kauppakamarin kanssa ovatkin käynnistäneet asiassa kyselyn suunnattuna alueen keskeisille julkisille toimijoille ja elinkeinoelämälle. Kyselyn johtopäätöksiä on odotettavissa 3.6.2020.

Eturyhmä näkee hyvin tärkeänä, että tiivis ja rakentava yhteistyö Finnair Oyj:n kanssa jatkuu ja lentoliikenteen palauttaminen normaaliksi kyetään toteuttamaan ensi syksystä alkaen. Samoin on tärkeää, että Finnair Oyj:n omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri Tytti Tuppuraiselle voidaan suoraan toimittaa alueelta viesti Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteen tulevaisuuden ja edelleen kehittämisen turvaamiseksi. Tämän osalta eturyhmä aikoo tavata ministeri Tuppuraista pikimmiten.

Vain pysyvillä ratkaisuilla voidaan säilyttää alueen toimijoiden usko valtiovallan haluun turvata ja vahvistaa elinkeinomahdollisuuksia Suomen keskeisellä vientialueella. Lisäksi ratkaisuilla on suuri merkitys alueen vetovoimaisuuden ylläpitämisessä.

Lisätietoja

kaupunginjohtaja Stina Mattila, puh. +358 40 8068 200

kehitysjohtaja Jonne Sandberg, puh. +358 44 7809 093

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 16.6.2020 Maakuntajohtajan viran hakuilmoitus 16.6.2020 Aluesuunnittelupäällikön hakuilmoitus 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS