torstai 16.7.2020
Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020

Maakuntavaltuusto 1/2020 kokouskutsu 2.6.2020

Landskapsfullmäktige 1/2020 möteskallelse 2.6.2020

Linkki kokousmateriaaliin

Maakuntavaltuuston kokous pidetään 11.6.2020 klo 18.00

Kokouspaikka: Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola. Kokous järjestetään lisäksi sähköisenä etäkokouksena Teams-sovellusta käyttäen

Valtuustoryhmien kokoukset klo 17.00 alkaen.

Käsiteltävät asiat:

1.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2.Pöytäkirjan tarkastaminen, pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläolo

3.Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

4.Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajan vaali

5.Tilintarkastuskertomus 2019

6.Arviointikertomus vuodelta 2019

7.Vuoden 2019 tilinpäätös

8.Henkilöstöraportti vuodelta 2019

9.Tilintarkastuspalveluiden hankinta

10.Valtuustoaloitteet

11.Merialuesuunnitelmien valmistelutilanne

Landskapsfullmäktige sammanträder 11.6.2020 kl. 18.00

Plats: Centria-yrkeshögskola, Bondegatan 2, 67100 Karleby. Mötet hålls dessutom som distansmöte med Teams-applikationen

Fullmäktigegrupperna sammanträder från kl. 17.00.

Följande ärenden behandlas:

1.Mötets lagenlighet och beslutförhet

2.Protokolljustering, val av protokolljusterare och framläggande av protokoll till påseende

3.Landskapsdirektörens aktuella översikt

4.Val av landskapsfullmäktiges viceordförande

5.Revisionsberättelse 2019

6.Utvärderingsberättelse för år 2019

7.Bokslut för år 2019

8.Personalrapport för år 2019

9.Anskaffning av revisionstjänster

10.Fullmäktigemotioner

11.Havsplanernas förberdelsesituation

Mikäli maakuntavaltuutettu on estynyt saapumasta kokoukseen, pyydämme ilmoittamaan siitä hallintopäällikkö Harri Turkulaiselle, 040 138 9048, harri.turkulainen@keski-pohjanmaa.fi. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan tiedoksi myös varavaltuutetuille.

Om en ledamot i landskapsfullmäktige är förhindrad att delta i mötet, ber vi att han/hon meddelar därom till förvaltningschef Harri Turkulainen, 040 138 9048, harri.turkulainen@keski-pohjanmaa.fi. Möteskallelsen och föredragningslistan sändes för kännedom även till ersättarna.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Landskapsfullmäktiges ordförande Pentti Haimakainen


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 16.6.2020 Maakuntajohtajan viran hakuilmoitus 16.6.2020 Aluesuunnittelupäällikön hakuilmoitus 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS