torstai 16.7.2020
Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokoustiedote 11.6.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokoustiedote 11.6.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto kokoontui 11.6.2020 Centria-ammattikorkeakoululle. Kokouksessa käsiteltiin Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2019 toimintaa ja kuultiin tilannekatsauksia mm. rakennerahasto-ohjelman valmistelun tilanteesta ja koronaviruksen vaikutuksesta liiton toimintaan. Lisäksi suoritettiin maakuntavaltuuston varapuheenjohtajan vaali ja käsiteltiin merialuesuunnitelmien valmistelutilannetta. Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Sillanpää. Kokous ei saanut käsiteltäväkseen valtuustoaloitteita.

Kokousjärjestelyissä huomioitiin mahdolliset etäosallistujat ja tilaisuus striimattiin Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Mediakeskus Limen avulla. Tallenne kokouksesta löytyy liiton Youtube-kanavalta.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esitteli valtuustolle Keski-Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia asioita. Koronavirustilanne maakunnassa sekä tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelu olivat Kaiposen esityksen pääkohdat.

”Maakunnan nopea palautuminen koronavirustilanteen haitallisista vaikutuksista on ensiarvioisen tärkeää elinvoimaisuutemme ylläpitämiseksi ja vetovoimaisuutemme lisäämiseksi”, toteaa vt.maakuntajohtaja Kaiponen.

Keski-Pohjanmaan liiton vuosi 2019

Valtuusto käsitteli liiton viime vuoden toimintaa käymällä läpi mm. liiton tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin. Valtuusto hyväksyi kokouksessa liiton vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilikauden 2019 tulos on 223 951,06 euroa ja peruspääoma 31.12.2019 oli 439 820,23 euroa.

Tilinpäätöksen lisäksi kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tarkastuslautakunnan esittämä arviointikertomus.

Liiton toiminta lakisääteisten tehtävien alalla on ollut laadukasta. Maakuntaohjelmatyö on edennyt suunnitelmallisesti ja toiminnallisiin tavoitteisiin on pääosin päästy. Liitto on jatkanut rakennerahastotoiminnan kehitystoimenpiteitä. Henkilöstön hyvinvointi on ollut aiempaa parempaa, esimerkiksi sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet merkittävästi vuosien 2018 - 2019 välillä.

Merialuesuunnitelmien valmistelutilanne

Merialuesuunnitteludirektiivin (2014/89/EU) mukaan merialuesuunnittelun päätarkoituksena on edistää merialueiden talouden kestävää kasvua ja merialueiden kestävää kehitystä sekä merellisten luonnonvarojen kestävää käyttöä. Kun muissa EU-maissa suunnitelmat laatii valtiollinen instanssi, Suomessa merialuesuunnitelmien valmistelusta vastaavat maakuntien liitot. Keski-Pohjanmaan liitto on yhdessä Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan liiton sekä Lapin liiton kanssa laatinut alustavan suunnitelman Pohjoiselle Selkämerelle, Merenkurkulle ja Perämerelle. Suunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä 17.6.2020 asti osoitteessa. https://www.merialuesuunnittelu.fi/merialuesuunnitelmaluonnos-2030/.

Kokousmateriaaleihin voit tutustua tästä linkistä.

Lisätietoja

maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pentti Haimakainen +358 50 53705775

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 16.6.2020 Maakuntajohtajan viran hakuilmoitus 16.6.2020 Aluesuunnittelupäällikön hakuilmoitus 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS