torstai 16.7.2020
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 9.6.2020 & 15.6.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 9.6.2020 & 15.6.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli kesäkuun tuplakokouksissaan mm. maakuntahallituksen työn itsearviointia ja EU-rakennerahastojen rahoituksen jakoa. Asialistalla olivat lisäksi suunnitelmat koronavirustilanteesta selviämisestä sekä turvetuotannon tulevaisuudesta. Suunnitelmien tueksi ollaan luomassa hankkeita. Hallitus päätti laittaa julkiseen hakuun liiton aluesuunnittelupäällikön ja maakuntajohtajan virat. Hakuaika molempiin tehtäviin umpeutuu 31.7.2020.

Maakunnallinen selviytymissuunnitelma

Keski-Pohjanmaalla tehdään suunnitelma koronavirustilanteesta ja sen jälkihoidosta selviämiseksi. Maakunnassa on jo muodostettu alkukeväästä työryhmä, jossa on analysoitu koronavirustilanteen vaikutuksia kuntiin, elinkeinoelämään, sosiaali- ja terveyshuoltoon sekä maakunnan asukkaisiin. Selviytymissuunnitelman tueksi on tarkoitus perustaa hanke yhteistyössä Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa.

Elinkeinojen murros turvetuotannossa – suunnitelman laatiminen

Hiilineutraaliuden tavoittelu Euroopan tasolla sekä Suomen hallitusohjelman tavoite energiaturvetuotannon hallitusta puolittamisesta vuoteen 2035 ovat johtaneet energiaturvetuotantoalan murrokseen. On varmistettava, että toimialan murros tapahtuu hiilineutraaliuden ja aluetalouden kannalta tasapuolisesti. Keski-Pohjanmaan liitto laatii yhteistyössä maakunnan elinkeinoelämän, yrityssektorin ja julkisen hallinnon kanssa selvityksen toimialan nykytilanteesta ja erityispiirteistä alueella. Selvitystä tukemaan haetaan hankerahoitusta Keski-Pohjanmaan omaehtoisen kehittämisen rahoituksesta yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

Maakuntahallituksen itsearviointi

Keski-Pohjanmaan liiton toimintasuunnitelmaan on vuodelle 2020 lisätty maakuntahallituksen oman työn arviointi. Kyselyn perusteella maakuntahallituksen työ on sujunut hyvin ja erityisesti edunvalvonta-asioissa on onnistuttu. Talousarvion tasapainotus ja tiedonsaanti saivat hallituksen jäseniltä parhaat arviot. Kyselyssä esille tulleet haasteet ja positiiviset seikat otetaan huomioon maakuntahallituksen ja liiton tulevassa toiminnassa. Hallituksen itsearviointi tukee liiton työn laadunvalvontaa ja mahdollistaa reagoinnin potentiaalisiin ongelmakohtiin.


Kokousmateriaaleihin voit tutustua tästä linkistä.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 16.6.2020 Maakuntajohtajan viran hakuilmoitus 16.6.2020 Aluesuunnittelupäällikön hakuilmoitus 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS