perjantai 23.10.2020
EU:n rahoitusneuvottelujen tulos vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kehittämistä

Tänään päättyneessä EU:n huippukokouksessa neuvoteltu rahoitustulos on myönteinen Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kannalta. Neuvottelutulos turvaa Keski-Pohjanmaan maatalouden kehittämisen ja laajemmin koko maakunnan aluekehittämisen tulevalla ohjelmakaudella.

EU:n huippukokouksessa huomio kiinnittyi 750 miljardin elpymispakettiin. Samalla päätettiin myös EU:n ohjelmakauden 2021–2027 budjetista. Neuvottelutuloksen perusteella Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasuttujen alueiden erityistuki (NSPA) nousee nykyisestä 30 euroa/asukas 40 euroon asukasta kohden vuodessa. Keski-Pohjanmaan osalta jo pelkästään tämä lisää NSPA-tuen osuutta noin 4,8 miljoonaa euroa tulevalla ohjelmakaudella. Tämän lisäksi Suomi saa 100 miljoonan euron NSPA-lisärahoituksen. Yhteensä Itä- ja Pohjois-Suomen NSPA-tuki nousee noin 460 miljoonaan euroon. Tämä taataan erityisellä turvalausekkeella, josta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat kuluneen talven aikana käydyissä maakuntien rahoitusneuvotteluissa pitäneet määrätietoisesti kiinni.

”Pidän saavutettua neuvottelutulosta Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien ja Keski-Pohjanmaan osalta myönteisenä. EU:n huippukokouksen neuvottelutulos on samalla selkeä kannanotto ja tuen ilmaisu Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien määrätietoisille ponnisteluille harvaan asuttujen ja syrjäisten seutujen aseman ja aluekehittämiseen tarvittavan rahoitussaannon säilyttämiseksi tulevalla ohjelmakaudella. Toivottavasti kaikki edessä olevat kansalliset ratkaisut tulevat olemaan sellaisia, jotka osaltaan ottavat huomioon EU:n huippukokouksen kannanoton ja tukevat Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien ja Keski-Pohjanmaan maakunnan aluekehittämistä kokonaisuutena tulevalla ohjelmakaudella”, toteaa Keski-Pohjanmaan vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen

Tulevan ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksen suunnittelu maakunnissa käynnistynee heti kesälomakauden jälkeen. Neuvotteluissa ratkaistaan, miten NSPA-rahoitusta koskeva neuvottelutulos jakaantuu Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kesken.

Suomi neuvotteli myös 400 miljoonan euron ylimääräisen potin maatalouden kehittämiseen.

Maatalouden ja alkutuotannon merkitys on lähes kymmenen prosentin luokkaa Keski-Pohjanmaan bruttokansantuotteesta. Jo pelkästään tämän takia maatalouteen saatu lisärahoitus on maakunnalle elintärkeä. Maatalouden kehittämisrahoituksen turvaaminen mahdollistaa tulevalla ohjelmakaudella määrätietoisen maatalouden kehittämistyön jatkamisen, mitä alueemme viljelijät ovat ansiokkaasti jaksaneet tehdä nykykaudella”, jatkaa Kaiponen ely-keskuksen kautta jaettavasta rahoituksesta.

Lisätietoja

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995, sp. jyrki.kaiponen@keski-pohjanmaa.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS