keskiviikko 23.9.2020
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 24.8.2020

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 24.8.2020

Elokuun kokouksessaan Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli mm. Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelun käynnistämistä, liiton henkilöstöasioita, toiminnan ja talouden osavuosiraporttia sekä erilaisia hankkeita ja hankeaihioita. Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa käytiin läpi mm. koronavirustilanteen vaikutuksia Keski-Pohjanmaalla ja EU:n huippukokouksen satoa Keski-Pohjanmaan näkökulmasta.

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu käynnistymässä

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 8.6.2020 maakuntien liitoja valmistelemaan maakuntaohjelmat vuosille 2022–2025. Keski-Pohjanmaalla tavoitteena on, että maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 on hyväksytty maakuntavaltuustossa vuoden 2021 loppuun mennessä. Keski-Pohjanmaan liiton toteuttama suunnittelu- ja ohjelmatyö perustuu maakunnan menestystekijöiden vahvistamiseen sekä uusien mahdollisuuksien ja kehittämissuuntien löytämiseen.

Koko prosessin käynnistää strategiatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) implementointi ja näytteille asettaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 valmisteluprosessi, asiakirjan valmistelua koskeva osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely sekä vaikutusten arvioinnin menettely. Tavoitteena on antaa kaikille maakuntastrategian ja -ohjelman valmistelusta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ajalle 1.9.-30.9.2020 ja siitä tiedotetaan vielä erikseen.

Keski-Pohjanmaan digitukihankkeen jatko

1.11.2019 alkanut digituen alueellisen koordinoinnin hanke päättyy 31.10.2020. Valtionvarainministeriöin rahoittaman ja Keski-Pohjanmaan liiton toteuttaman hankkeen tavoitteena on ollut kerätä tietoa digituen tarpeesta ja tarjonnasta alueellisesti, luoda alueelle digituen verkosto sekä viestiä palveluista ja kehittää toimintamalli, jolla voidaan varmistaa toiminnan jatkuvuus ja pysyvyys maakunnassa.

Valtionvarainministeriö on tarjonnut maakuntien liitoille mahdollisuutta hakea valtionavustusta digituen alueellisen koordinoinnin jatkohankkeille, joita olisi mahdollista toteuttaa 31.10.2021 asti. Jatkohankkeilla halutaan jatkaa ja mahdollistaa digituen alueellinen koordinaatio ja kehittäminen valtakunnan tasolla. Keski-Pohjanmaan kuntajohtajat ovat puoltaneet jatkohanketta.

Keski-Pohjanmaan kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Maakunnan kuntajohtajat ovat 13.8.2020 pidetyssä kokouksessa hyväksyneet esityksen hankehakemuksen jättämisestä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hankkeella on tarkoitus vahvistaa Keski-Pohjanmaan maakunnan ja kuntien kulttuuritoiminnan koordinointia ja verkostoitumista. Hankkeen omavastuuosuuden (10 %) jakautuminen Keski-Pohjanmaan liiton, kuntien ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) kesken käsitellään erikseen, jos hanke saa ministeriöltä rahoituksen.

Kokousmateriaaliin voit tutustua tästä linkistä.

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995

digitukihankkeen osalta projektipäällikkö Asko Eerola +358 44 772 7877

kulttuuritoiminnan osalta kulttuurikoordinaattori Kai-Eerik Känsälä +358 40 138 9038


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS