perjantai 23.10.2020
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 21.9.2020

Syyskuun kokouksessaan Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli keskeisimpänä maakunnan liiton tulevan toimintavuoden 2021 tavoitteita ja rahoitusta, maakunnan ilmastostrategiaa ja tuulivoimaselvityksen käynnistämistä sekä henkilövalintoja. Maakuntahallitus päätti antaa Keski-Pohjanmaan liiton lausunnon koskien hallituksen esitysluonnosta sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja valtiovarainministeriön valmistelemasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja maakuntien perustamisesta sekä pelastustoimen järjestämisestä. Kokouksessa hyväksyttiin myös Keski-Pohjanmaan liiton osallistuminen Yhteistoiminta-alueen (YTA) ylimaakunnallisen liikennejärjestelmäkoordinaattorin rekrytointiin ja perustajajäsenyys Merenkurkun Neuvoston EAYY:ssä (Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä).

Keski-Pohjanmaan liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädäntäesityksestä. Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut lausuntonsa yhteistyössä jäsenkuntiensa sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kanssa. Lausunnossaan liitto näkee tärkeänä mm. kansalaisten palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaamisen, palvelurakenteen järjestämisen joustavasti riippumatta maakuntajaosta sekä taloudellisen pohjan turvaamisen jatkossa sekä sote-palvelujen osalta että kuntien taloudessa. Keski-Pohjanmaan liitto näkee, että yhdenvertaisuus kyetään saavuttamaan, jos palvelujärjestelmä luodaan joustavaksi ja kansalaisten tarpeisiin perustuen. Näin mm. alueelliset erityispiirteet sekä olemassa olevat palvelurakenteet tulisi huomioida ja kehittää toimintaa niiden pohjalta. Sopimusperusteiset alueelliset järjestelyt tulee sallia koko Suomessa riippumatta maakunnallisista hallintorajoista.

Liitto näkee tärkeänä, että jo toiminnassa olevien sote-palveluja tuottavien kuntayhtymien rahoitus turvataan sote-uudistuksessa. Se, että lainsäätäjä velvoittaisi jo aiemmin toimintaansa tehostaneet sosiaali- ja peruspalvelukuntayhtymät, kuten Soiten asetettuun kustannustasoon, voi heikentää kansalaisten palveluiden saatavuutta laajemminkin.

Linjaukset talousarvion 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2021–2023 laatimiseksi

Maakuntahallitus ohjeisti kokouksessa vuoden 2021 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman valmistelua. Maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle on, ettei jäsenkuntien rahoitusosuuksia nykyisestä kasvateta. Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteita vuodelle 2021 sekä talousarvion 2021–2023 keskeisiä lukuja käsiteltiin jo aiemmin kuntajohtajakokouksessa 10.9.2020. Tämän lisäksi toiminnan kehittämisen yksityiskohtia käydään läpi parhaillaan meneillään olevilla Keski-Pohjanmaan liiton kuntakierroksilla.

Keski-Pohjanmaalla kehitetään ilmastotietoisuutta ja tuulivoimasuunnittelua

Keski-Pohjanmaan viimeisin ilmastostrategia kattoi vuodet 2010–2020. Uusi maakunnallinen ilmastostrategia määrittelee keinot, joilla Keski-Pohjanmaa on hiilineutraali vuonna 2035. Strategia laaditaan maakunnan liiton johdolla laaja-alaisessa yhteistyössä alueen kuntien ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että se tulee valtuuston hyväksyttäväksi marraskuussa 2021. Hallitus päätti, että tekeminen hankkeistetaan. Keski-Pohjanmaan liitto hakee joko EU tai kansallista rahoitusta strategian toteuttamiseen ja varaa omarahoitusosuudeksi 10 000 euroa ensi vuoden talousarvioon.

Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot ovat valmistelleet yhteisen avustushakemuksen ympäristöministeriölle uusien tuulivoima-alueiden selvittämiseksi. Kolme maakuntaa kattavilla selvityksillä voidaan arvioida laajasti tuulivoima-alueiden yhteisvaikutuksia sekä löytää potentiaalisimmat alueet tuulivoimarakentamiselle hallinnollisista alueista riippumatta. Selvityksiin sisältyvät mm. hiljaisten alueiden kartoitus, teknistaloudellinen arviointi ja kohteiden luokittelu, yhteisvaikutusten arviointi ja sähkönsiirtoverkon nykytila ja kehittämistarpeet. Selvitysten kokonaiskustannus on 156 000 euroa, josta maakuntien kesken jaettava omarahoitusosuus 36 000 euroa.

Aluesuunnittelupäällikön virka

Aluesuunnittelupäällikön virka on ollut haettavana ajalla 17.6.- 31.7.2020. Maakuntahallitus päätti valita Keski-Pohjanmaan liiton aluesuunnittelupäälliköksi Tiina Rinta-Rahkon Seinäjoelta ja varalle Reijo Kiviniemen Kokkolasta.

Kokousmateriaaliin voit tutustua tästä linkistä

Lisätietoja

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS