perjantai 23.10.2020
Kolmen pohjalaismaakunnan yhteistyö jatkuu - korona exit -suunnitelmista haetaan yhteisiä esityksiä kansanedustajille

Kolmen pohjalaismaakunnan yhteistyöalue (YTA) jatkaa toimintaansa aktiivisesti. Yhteistoiminta-alueen jäseniä ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitot. Maakunnat ovat syyskuun loppuun mennessä toimittaneet TEM:lle omat maakunnalliset koronasta eteenpäin -selviytymissuunnitelmansa. Seuraavaksi YTA työstää kolmen maakunnan suunnitelmien pohjalta yhteisiä esityksiä vaalipiirin kansanedustajille.

Maakuntien yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa edunvalvonnan ja strategiatyön suunnitelmallisuutta sekä kehittää alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Juuri nyt esimerkiksi korona exit -suunnitelmat ovat ajankohtainen ja tärkeä teema työskentelyssämme, Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

Yhteistoimintaan kuuluvat sellaiset koko aluetta koskevat asiat, jotka ovat maakuntien pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä ja jotka sisältyvät maakuntaohjelmiin. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat muun muassa elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen, liikenneasiat ja väylähankkeet, osaavan työvoiman riittävyys sekä korkeakoulutuksen ja ammattikoulutuksen tarjonnan lisääminen alueella.

Kaiken kaikkiaan teemme luottamushenkilöittemme johdolla aktiivista edunvalvontayhteistyötä alueen aseman turvaamiseksi ja vahvistamiseksi, tiivistää Peltola.

Tällä hetkellä kumppanuudessa pohditaan muun muassa, miten alueen erityispiirteet ja tarpeet tulevat huomioiduiksi EU:n ohjelmakauden 2021–2027 uudessa, pohjoisen alueen Interreg-ohjelmassa. Myös ilmasto-, liikenne-, kaavoitus- ja aluekehittämisasioissa maakunnilla on paljon yhteistä toimintakenttää.

Torstaina 8.10. pidetyssä kokouksessa nousi esille huoli ELY:n liikennesuunnittelun liian pienistä voimavaroista. Väylähankkeita ei voi ryhtyä toteuttamaan ennen riittäviä suunnitelmia.

Yhteistyöllä pitkä historia

Liittojen virkajohtajat pitävät säännöllistä yhteyttä, ja poliittisesti valituilla puheenjohtajistoilla on kolmesta neljään kokousta vuodessa. Lisäksi vaalipiirin kansanedustajille järjestetään yhteisiä tapaamisia.

Yhteistoiminta-alueen asiat valmistellaan työvaliokunnassa, joihin kutsutaan kunkin liiton maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajistot. Varsinaiset päätökset tehdään liittojen yhtäpitävin päätöksin. Kukin maakunnan liitto toimii vuorollaan puheenjohtajana vuoden kerrallaan. Toimintaan osallistuvat myös maakuntien isoimmat kaupungit: Kokkola, Pietarsaari, Seinäjoki ja Vaasa.

Säännöllistä yhteydenpitoa pohjalaismaakuntien liitoilla on ollut jo 1990-luvun lopulta alkaen. Nykyinen YTA-toiminta on käynnistynyt vuonna 2012. Sitä ennen yhteistoimintaa tehtiin Pohjanmaan maakuntien neuvottelukunnassa.

Lisätietoja:

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS