perjantai 23.10.2020
Mistä osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle?

Keski-Pohjanmaan alueella organisaatiot ja yritykset ovat kärsineet pitkään työvoiman puutteesta, osassa yrityksiä se on ollut jopa kasvun este. Keski-Pohjanmaan liitto käynnisti yhteistyötahojen kanssa selvitystyön ja alueelle on nyt tehty osaamisstrategia sekä perustettu neuvottelukunta työvoiman saannin turvaamiseksi. Neuvottelukunnan tarkoituksena on huolehtia osaamisstrategian konkreettisten toimenpiteiden toteutuksesta, keskustella aiheesta laajasti ja tehdä paikallisia päätöksiä toimeenpanon edistämiseksi.

Syyskuisessa neuvottelukunnan kokouksessa valtiosihteeri Tuomo Puumala Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi ministeriön terveiset työvoiman saatavuuteen liittyen. Puumala totesi, että kaikki toimet ja poliittiset ratkaisut vaikuttavat osaavan työvoiman saantiin. Nuoret lähtevät muualle opiskelemaan, mutta kuinka heidät houkutellaan takaisin? Tärkeäksi muodostuvat silloin kuntien palvelut ja vetovoima. Yrittäjät toivovat, että työelämän perustaidot olisivat valmistuvilla nuorilla kunnossa.

Puumala muistutti, että ammatillisen koulutuksen reformi on vasta alkanut ja koulutuksen kehittäminen tehdään työelämän tarpeiden pohjalta. Tavoitteena on saada Suomeen maailman korkeakoulutetuin kansa ja sen vuoksi korkeakoulutuksen aloituspaikkoja on kohdistettu kaikkialle Suomeen, myös Centria-ammattikorkeakoulu sai toivomansa koulutusvastuut.

Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -neuvottelukunnassa on mukana laajasti alueen eri toimijoita ja organisaatioita, joilla on mahdollisuus vaikuttaa osaamisen kehittymiseen, työvoiman määrään tai jotka ovat alueella työllistäviä tahoja.

Mukana ovat kaikki Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat, koulutuksenjärjestäjät, ammattiliitot, yrittäjäjärjestö, ELY-keskukset, suurteollisuus, kehittämisyhtiöt, Kokkotyösäätiö, maatalous-, metsä- ja turkisalan järjestöjä, kauppakamari, TE-toimisto sekä Soite. Kaikkien sidosryhmien panos työssä on tärkeä.

Konkreettinen toimenpidesuunnitelma strategian toteuttamiseksi on valmistunut. Toimenpidesuunnitelmassa on yhteisesti listattu tehtäviä ja toimia, joilla osaavaa työvoimaa on mahdollisuus lisätä tai saada alueelle. Tällaisia ovat mm. varhaiskasvatuksen koulutuksen aloittaminen Kokkolassa, järjestelmä opiskelujen aikaista työllistymistä varten ja opiskelijoiden verkostoituminen työelämän kanssa. Lisäksi on mm. hanke kaivosalan koulutuksen kehittämiseksi, KIPin alueen yritysten rekrytointiverkosto, verkosto kansainvälisen työvoiman löytämiseksi alueelle ja työlupa-asioissa auttaminen.

Koronavirustilanne ei juurikaan ole muuttanut osaavan ja uudenlaisten haasteiden seurauksena syntynyttä työvoiman tarvetta maakunnassamme. Koronavirustilanteen seurauksena onkin syntynyt uusia työvoimatarpeita esimerkiksi ilmaston muutokseen ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvien tehtävien myötä. Toimenpidesuunnitelmaan on lisätty koronapandemian haasteista selviämiseen liittyviä toimia, kuten maatalouden kausityöntekijöiden löytäminen, koulutus verkkokaupan perustamiseen ja maksuton neuvonta koronatukien hakemiseen.

Toimenpidesuunnitelma esitellään maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle tänä syksynä ja ohjelman toteutus alkaa vuoden 2021 alusta.

Lisätietoja:

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen jyrki.kaiponen@keski-pohjanmaa.fi, 040 140 8995

kehittämissuunnittelija Teija Tuunila teija.tuunila@keski-pohjanmaa.fi 040 861 0063


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS