keskiviikko 16.1.2019
Kehittämisohjelmat
Kehittämisohjelmat

EU-kehittämisohjelmien kautta resursseja maakunnan kehittämiseen

EU-kehittämisohjelmat tarjoavat rahoitusvälineen, jonka kautta maakunnassa tärkeiksi katsottuja kehittämistoimenpiteitä pannaan täytäntöön. Hyödynnettävissämme  on sekä alueellisia että laajempia rajat ylittäviä kehittämisohjelmia.

Olemme olleet vahvoja toimijoita päättyvän kauden 2007-2013 rakennerahasto-ohjelmissa ja Maaseudun kehittämisohjelmassa, sekä hyödyntäneet hyvin myös tarjolla olleita Interreg -varoja. 

Tehtävää on silti päästä vuosina 2014-2020 yhä enenevässä määrin mukaan myös muihin laajemmin kilpailtuihin kehittämisohjelmiin.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS