keskiviikko 16.1.2019
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) on uusi EU:n meri- ja kalastuspolitiikan kaudelle 2014–2020 ehdotettu rahasto

Meri- ja kalatalousrahasto

1) auttaa kalastajia siirtymään kestävään kalastukseen
2) tukee rannikkoyhteisöjä taloudellisen toiminnan monipuolistamisessa
3) rahoittaa hankkeita, joilla luodaan työpaikkoja ja parannetaan elämänlaatua EU:n rannikkoseuduilla
4) helpottaa rahoituksen saantia.

Rahaston varat jaetaan EU-maiden kesken suhteessa niiden kalatalouden kokoon.
Kukin maa laatii toimintasuunnitelman osuutensa käytöstä.
Kun komissio on hyväksynyt suunnitelman, kansalliset viranomaiset päättävät, mille hankkeille rahoitusta lopulta myönnetään.
Komissio ja kansalliset viranomaiset valvovat yhdessä toimintasuunnitelman toteutumista.

Lisätietoa meri- ja kalatalousrahastosta löytyy komission sivustolta AVAA

Meri- ja kalatalousrahaston toimeenpanon valmistelu on Suomessa vielä kesken.

Sivustoa täydennetään valmistelun edettyä.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS