perjantai 16.11.2018
Itämeri -ohjelma
Itämeri -ohjelma

Suomessa toteutettavia valtioiden välisiä yhteistyön ohjelmia ovat Itämeri (Baltic Sea Region) ja Pohjoinen Periferia ja Arktinen (Northern Periphery and Arctic).

Itämeri-ohjelman löydät

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta

INTERREG Itämeri -ohjelma

Itämeri-ohjelman tavoitteena on vahvistaa kehitystä kohti kestävää, innovatiivista ja alueellisesti integroitua Itämeren aluetta. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Norja ja Valko-Venäjä kokonaisuudessaan sekä alueita Saksasta ja Venäjältä. Ohjelmaprioriteetit ovat 1) innovaatiokapasiteetti, 2) luonnonvarojen tehokas hallinta, 3) kestävät kulkuyhteydet ja 4) institutionaalinen kapasiteetti makroalueellisessa yhteistyössä. (Itämeren valtioiden välisen ohjelman EU-rahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 on ollut yhteensä 208 miljoonaa euroa, sitä vastaava Norjan rahoitus 6 miljoonaa euroa ja Valko-Venäjän ENPI-rahoitus 8,8 miljoonaa euroa.)

Itämeren alueen ohjelman 1. hakukierroksen valtion vastinrahan hakuohje

Suomi on ohjelmakaudella 2014-2020 mukana kahdelssa EU:n rakennerahasojen alueellisen yhteistyön tavoitteen valtioiden välisessä (transnationationaalisessa) ohjelmassa: Itämeren alueen ohjelmassa ja Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelmassa. Molemmissa ohjelmissa rahoitetaan hankkeita, joissa on kumppaneita useammasta kuin kahdesta maasta. 

Itämeren alueen ohjelman 1. hakukierroksen (2.12.2014 - 14.7.2015) valtion vastinrahan hakuohje löytyy täältä. 


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS