maanantai 16.7.2018
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma (EAKR, ESR)
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma (EAKR, ESR)

Yksi valtakunnallinen ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) muodostama kehittämisohjelma, jota toteutetaan koko Suomessa. Ohjelma-asiakirjassa on määritelty rakennerahastotoiminnan tavoitteet ja kehittämiskohteet vuosina 2014-2020.

Suomen rakennerahasto-ohjelma on hyväksytty valtioneuvostossa. Sille tarvitaan vielä Euroopan komission hyväksyntä.

Valtioneuvoston hyväksymä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020


Alueellinen suunnitelma yksilöi tarkemmin

Suomen rakennerahasto-ohjelmaa toimeenpannaan kahdella suunnitelma-alueella. Itä- ja Pohjois-Suomi muodostavat yhteisen suunnitelma-alueen ja Etelä- ja Länsi-Suomi omansa. Molemmille alueille on laadittu omat alueelliset suunnitelmat, jotka pohjautuvat valtakunnalliseen ohjelmaan, mutta konkretisoivat ja avaavat tarkemmin alueellisia painotuksia. Keski-Pohjanmaa kuuluu ohjelmakaudella 2014-2020 Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alueeseen.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma (IP suunnitelma) 8.5.2015

Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmista löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sivustolta AVAA TÄSTÄ.


Keski-Pohjanmaan käytettävissä olevat varat

Keski-Pohjanmaalla on käytettävissään koko ohjelmakauden aikana noin 60 miljoonaa euroa EU+valtion rahoitusta rakennerahasto-ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Kunnilta tarvittava rahoitusosuus tullee olemaan noin 8,5 miljoonaa euro. Yksityistä rahoitusta on arvioitu sitoutuvan ohjelman toteuttamiseen  noin 50 miljoonaa euroa.

Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt toukokuussa 2014.

Teemoitettuja hakuja järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, mutta taustalla on voimassa myös jatkuvan haun periaate. Hakuilmoitukset julkaistaan sekä alueen päälehdissä, että Keski-Pohjanmaan liiton sivustolla.

Rakennerahasto-ohjelmasta rahoitetut hankkeet

Kaikki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitetut hankkeet löytyvät rakennerahastojen tietopalvelusta, jossa voi tehdä omia hakuja mm. maakunnan ja kunnan mukaan.

Kaikki rakennerahasto-ohjelmasta rahoitetut hankkeet ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tietopalvelusta.

TUTUSTU Keski-Pohjanmaalla rahoitettuihin EAKR ja ESR -hankkeisiin.

Keski-Pohjanmaan liiton omat rakennerahastohankkeet

Keski-Pohjanmaan liitto ei lähtökohtaisesti toteuta oman tuotannon hankkeita rakennerahastotoiminnassa.

Ainoa meneillään oleva oman tuotannon hanke on rakennerahastovaroja välittävän viranomaisen hallinnointikuluihin tarkoitettu EAKR teknisen tuen hanke "Keski-Pohjanmaan liiton tekninen tuki 2014-2020".

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa Keski-Pohjanmaan rakennerahasto-ohjelman mahdollisimman onnistunut, täysimääräinen ja tuloksellinen toteutus.

HANKEKUVAUS


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS