keskiviikko 16.1.2019
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma (EAKR, ESR)
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma (EAKR, ESR)

Suomessa toteutetaan ohjelmakaudella 2014-2020 yhtä kansallista rakennerahasto-ohjelmaa, joka sisältää sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) mukaiset toimenpiteet. Ohjelma-asiakirjassa määritellään rakennerahastotoiminnan tavoitteet ja kehittämiskohteet vuosina 2014-2020.
Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Itä- ja Pohjois-Suomen  alueelle laadittu täydentävä alueellinen suunnitelma konkretisoi ja avaa tarkemmin Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisia painotuksia rakennerahasto-ohjelman toteutuksessa. 
Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma 

Lisäksi Keski-Pohjanmaan rakennerahastovarojen kohdentamista ohjaa alueelle laadittu maakuntaohjelma.
Voimassa oleva maakuntaohjelma 2018-2021

Rahoituksen hakeminen
Hakeminen tapahtuu EURA 2014 järjestelmän kautta.
Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset KATSO tunnukset

Teemoitettuja hakuja järjestetään pääsääntöisesti 1-2 kertaa vuodessa, MIkäli toimijat kuitenkin jättävät hakemuksia EURA2014 järjestelmään avattavien hakujen välissä, käsitellään jätetyt hakemukset seuraavan avattavan haun yhteydessä. Hakuilmoituksen julkaistaan sekä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolla että www.rakennerahastot.fi -sivustolla.

Tarkempaa tietoa Keski-Pohjanmaalla avattavista hauista löydät tästä.


Valintaperusteet
Yleiset ja erityiset valintaperusteet 


Säädökset ja ohjeet
Rakennerahasto-ohjelmaa koskevat säädökset ja ohjeet


Lisätietoa 
kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063
aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698
ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688
etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fiRakennerahasto-ohjelmasta rahoitetut hankkeet

Kaikki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitetut hankkeet löytyvät rakennerahastojen tietopalvelusta, jossa voi tehdä omia hakuja mm. maakunnan ja kunnan mukaan.

Kaikki rakennerahasto-ohjelmasta rahoitetut hankkeet ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tietopalvelusta.

TUTUSTU Keski-Pohjanmaalla rahoitettuihin EAKR ja ESR -hankkeisiin.

Keski-Pohjanmaan liiton omat rakennerahastohankkeet

Keski-Pohjanmaan liitto ei lähtökohtaisesti toteuta oman tuotannon hankkeita rakennerahastotoiminnassa.

Ainoa meneillään oleva oman tuotannon hanke on rakennerahastovaroja välittävän viranomaisen hallinnointikuluihin tarkoitettu EAKR teknisen tuen hanke "Keski-Pohjanmaan liiton tekninen tuki 2014-2020".

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa Keski-Pohjanmaan rakennerahasto-ohjelman mahdollisimman onnistunut, täysimääräinen ja tuloksellinen toteutus.

HANKEKUVAUS


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS