keskiviikko 16.1.2019
Maaseudun kehittämisohjelma 2014 -2020
Maaseudun kehittämisohjelma 2014 -2020

Yksi koko maan kattava maaseutuohjelmaMaa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta maaseudun kehittämisohjelmaa ensi vuonna alkavalle rahoituskaudelle. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteutetaan vuosina 2014–2020.


Maaseutuohjelman tavoitteena on, että

1) osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät,

2) ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat,

3) luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat,

4) maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat,

5) maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu,

6) maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

Ohjelman valmistelu on vielä työn alla.
Tämän hetkisen arvion mukaan maaseutuohjelman toimeenpano käynnistyy vuodenvaihteessa 2014-2015.


Valtioneuvoston 24.4.2014 hyväksymä ohjelma ja muuta lisätietoa Maaseutu.fi-sivustolla

Maaseudun kehittämisohjelman toteutus Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaalle on tehty sekä maaseutustrategia että Manner-Suomen maaseutuohjelmaa tarkentava alueellinen suunnitelma (luonnos).

Keski-Pohjanmaa saanee vuosille 2014-2020 käyttöönsä kutakuinkin kuluvan ohjelmakauden (2007-2014) suuruiset määrärahat maaseutuohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen.

Maaseudun  kehittämisohjelman toteutuksesta maakuntamme alueella vastaa Pohjanmaan ELY-keskus, josta saa tarkempaa tietoa maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvän valmistelun etenemisestä ja toimeenpanosta Keski-Pohjanmaalla.

Pohjanmaan ELY-keskusRantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS