keskiviikko 16.1.2019
Pohjoinen periferia
Pohjoinen periferia

Pohjoinen Periferia -ohjelma (Northern Pheriphery Programme) 2014-2020

Pohjoisen Periferia ohjelman tavoitteena on auttaa syrjäisiä yhteisöjä Euroopan pohjoisreunalla kehittämään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä potentiaaliaan.

Ohjelman lähtökohtana on uusien toimintamallien luominen laajan alueen, harvan asutuksen, pitkien etäisyyksien, syrjäisyyden ja perifeerisyyden, kylmyyden ja karujen ilmasto-olosuhteiden, arktisuuden ja haavoittuvan luonnon asettamiin haasteisiin. Hankkeet vaativat kansainvälistä yhteistyötä vähintään kolmen maan alueiden kanssa. Ohjelma-alueeseen kuuluu Pohjois- ja Itä-Suomi sekä alueita Irlannista, Pohjois-Irlannista, Pohjois-Ruotsista, Skotlannista ja Norjasta. Färsaaret, Islanti ja Grönlanti ovat kokonaan ohjelma-aluetta.Erikoisuus on se, että kaikki ohjelma-alueen maat eivät ole EU:n jäsenvaltioita.


Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet valtion vastinrahoitussitoumuksen hakemiseksi Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman hankkeille 3. haku (30.9. – 30.11.2015) 

Viimeisin käytettävissä oleva ohjelmaluonnos

Pohjoinen Periferia - luonnos 9.1.2014


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS