torstai 13.12.2018
Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma 2007-2013
Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma 2007-2013

Ohjelma ja sen toimeenpano

Pohjois-Suomen EAKR -ohjelmaa 2007-2013 on toteutettu kolmen Pohjois-Suomen maakunnan (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) yhteistyönä vuodesta 2007. Ohjelman toteutus on loppumaksatuksia ja sulkemistoimenpiteitä vaille valmis ja ohjelma suljetaan 31.12.2015 mennessä.

Koordinaatiovastuu Pohjois-Suomen  EAKR -ohjelmasta on ollut Keski-Pohjanmaan liitolla.

Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013, ohjelma-asiakirja

Vuosiraportit

Ohjelmasta on tehdään vuosittain raportti EU komissiolle. Vuosiraportista löytyy keskeinen tieto ohjelman tavoitteista, toimeenpanosta, saavutetuista tuloksista, hallinnoinnista sekä myös viestinnästä. Viimeisimpänä on valmistunut vuosiraportti 2014. Ohjelman loppuraportti tehdään vuoden 2016 aikana.

Vuosiraportti 2014

Ohjelman toteutuksesta ja tuloksista kertovaa viestintämateriaalia

Mitä kaikkea EU-varoilla on saatu aikaiseksi Keski-Pohjanmaalla?

Videoita yksittäisistä hankkeista

Akuista virtaa alueelle, Akkulaboratorio esittelyvideo

Kemian koetehdas Chemplantin esittelyvideo


Työllisyyden edistäminen on päivän sana.

Tutustu oheisten youtube -videoiden kautta Keski-Pohjanmaalla EU-varoin rahoitettuun kehittämistoimintaan.

"Työllisyyttä edistämässä" https://youtu.be/TV1thCtUurM

"Improving employment" https://youtu.be/EBF2ILqzSZ0Pohjois-Suomen yhteistä viestintämateriaalia

Pohjois-Suomen maakunnat ovat ohjelmakaudella 2007-2013 luoneet vankkaa pohjaa tulevaisuudelle ja pohjoissuomalaiselle erityisosaamiselle - älykkäästi erikoistuen.

Kaikkia alueen kilpailukyvyn lisäämiseen tarvittavia osa-alueita; yritystoiminta, osaaminen ja toimintaympäristö on kehitetty samanaikaisesti. Tämä on ollut selkeä strateginen valinta, jossa on pitäydytty.


Oheisessa koosteessa muutamia kärkiä pohjoissuomalaisesta erityisosaamisesta. 

Pohjois-Pohjanmaan viestintämateriaalia

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan luontomatkailukohteita, joita on kehitetty EAKR varoin (video)


Lapin viestintämateriaalia

Lapland Above Ordidary - Hankkeita tavanomaisen yläpuolelta (video)


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS