lauantai 19.9.2020
Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma 2007-2013
Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma 2007-2013

Ohjelma ja sen toimeenpano

Pohjois-Suomen EAKR -ohjelmaa 2007-2013 on toteutettu kolmen Pohjois-Suomen maakunnan (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) yhteistyönä vuodesta 2007. Ohjelman toteutus on loppumaksatuksia ja sulkemistoimenpiteitä vaille valmis ja ohjelma suljetaan 31.12.2015 mennessä.

Koordinaatiovastuu Pohjois-Suomen  EAKR -ohjelmasta on ollut Keski-Pohjanmaan liitolla.

Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013, ohjelma-asiakirja

Vuosiraportit

Ohjelmasta on tehdään vuosittain raportti EU komissiolle. Vuosiraportista löytyy keskeinen tieto ohjelman tavoitteista, toimeenpanosta, saavutetuista tuloksista, hallinnoinnista sekä myös viestinnästä. Viimeisimpänä on valmistunut vuosiraportti 2014. Ohjelman loppuraportti tehdään vuoden 2016 aikana.

Vuosiraportti 2014

Ohjelman toteutuksesta ja tuloksista kertovaa viestintämateriaalia

Mitä kaikkea EU-varoilla on saatu aikaiseksi Keski-Pohjanmaalla?

Videoita yksittäisistä hankkeista

Akuista virtaa alueelle, Akkulaboratorio esittelyvideo

Kemian koetehdas Chemplantin esittelyvideo


Työllisyyden edistäminen on päivän sana.

Tutustu oheisten youtube -videoiden kautta Keski-Pohjanmaalla EU-varoin rahoitettuun kehittämistoimintaan.

"Työllisyyttä edistämässä" https://youtu.be/TV1thCtUurM

"Improving employment" https://youtu.be/EBF2ILqzSZ0Pohjois-Suomen yhteistä viestintämateriaalia

Pohjois-Suomen maakunnat ovat ohjelmakaudella 2007-2013 luoneet vankkaa pohjaa tulevaisuudelle ja pohjoissuomalaiselle erityisosaamiselle - älykkäästi erikoistuen.

Kaikkia alueen kilpailukyvyn lisäämiseen tarvittavia osa-alueita; yritystoiminta, osaaminen ja toimintaympäristö on kehitetty samanaikaisesti. Tämä on ollut selkeä strateginen valinta, jossa on pitäydytty.


Oheisessa koosteessa muutamia kärkiä pohjoissuomalaisesta erityisosaamisesta. 

Pohjois-Pohjanmaan viestintämateriaalia

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan luontomatkailukohteita, joita on kehitetty EAKR varoin (video)


Lapin viestintämateriaalia

Lapland Above Ordidary - Hankkeita tavanomaisen yläpuolelta (video)


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS